۰۳ اسفند ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شرکت های دانش بنیان، بهترین حلقه واسط بین صنعت و دانشگاه

دکتر صاحبکار: این که انتظار داشته باشیم دانشگاه خودش وارد تجاری سازی شود لزوما انتظار درستی نیست. ...

ممکن است جامعه ای بسیار امن باشد اما مردمش احساس ناامنی داشته باشند

در حوزه ی رسانه ای عملیات روانی اقتصاد خیلی مهم است؛ در این سی سال تمام مسئولین ما رفتند حوزه ی واقعی را درست کنند، گفتند کاری بکنیم صادرات درست شود، ...