۰۴ فروردین ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

یادداشت دوازدهم پرونده ویژه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در مورد قاچاق:

اثر کاهش تعرفه واردات بر قاچاق کالا

کاهش تعرفه واردات کالا و تسهیل در فرآیندهای واردات، دو اقدامی است که در کاهش قاچاق کالا اثرگذار است. با این حال باید در نظر داشت که چنانچه فقط با راهک ...

رئیس جدید سازمان توسعه تجارت چه مسائلی را در اولویت قرار دهد؟

موانع اصلی صادرات غیرنفتی و راهکارهایی برای رفع آن (۱)

با توجه به تغییر ریاست سازمان توسعه تجارت و همچنین هدفگذاری کشور در افزایش صادرات که طبق آن بایستی طی پنج سال آینده صادرات کشور بیش از ۳ برابر و طی ده ...

نقش نخبگان در اقتصاد مقاومتی (۳):

نحوه نقش آفرینی نخبگان در ترویج و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی

نخبگان به عنوان کسانی که توان اثرگذاری روی محیط جامعه را دارند، می توانند عامل تغییر در جامعه باشند و در ترویج و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی ...

بررسی اقتصاد مقاومتی از منظر بازیگران اقتصادی (۱):

بررسی اقتصاد مقاومتی از منظر خانوار

امنیت در تامین نیازهای اصلی خانوار برای ایجاد قدرت اقتصادی و کاهش آسیب پذیری، از جمله مسائل مهم و حائز اهمیتی است که از منظر خانوار در اقتصاد مقاومتی ...

فرصت ۲۰۰ میلیارد تومانی کسب درآمد از پرورش ماهی تیلاپیا

فروش ماهی تیلاپیا در جهان، حجمی بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ داشته است. کشور ما نیز در سال گذشته حدود ۶۰ میلیون دلار معادل ۲۰۰ میلیارد تومان از ...

یادداشت یازدهم پرونده ویژه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در مورد قاچاق:

راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟

برای تحقق عینی کاهش میزان قاچاق کالا به کشور ضروری است راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا در تمامی مقاطع از مرز گرفته تا خرده فروشی، عرصه را بر قاچاق کالا ...

تسهیل تجارت با ساماندهی کارت بازرگانی

ساماندهی وضعیت کارت بازرگانی یکی از مسائل مهم در زمینه شفاف سازی حوزه تجارت خارجی کشور است که زمینه تحقق بخشی از ماده نوزدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاو ...

پایش اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو (۳):

گسترش بازارهای صادراتی از طریق توسعه فناوری، مصداق برون گرایی در صنعت خودرو

شرکت های خودروساز برای افزایش کیفیت و کمیت تولید خود بایستی به بازارهای خارجی روی بیاورند و رویکرد صادراتی داشته باشند؛ بررسی تجربه شرکت های خودروساز ...

یادداشت دهم پرونده ویژه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در مورد قاچاق:

بررسی وظایف نهادهای مرتبط با قاچاق کالا

بیش از ۱۰ دستگاه در تعامل با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در این زمینه مسئولیت دارند. از مهمترین مسئولیت های این دستگاه ها می توان به راه اندازی س ...

نظارت بر نظام مالی کشور (۳):

پنج پیشنهاد برای تقویت نظارت بر بانک، بورس و بیمه در اقتصاد مقاومتی

نظارت بر نهادهای مالی کشور از جمله بانک، بورس و بیمه، وضعیت متزلزلی دارد که موجب شده است ریسک این نهادها در اقتصاد افزایش یافته و ثبات اقتصادی به ویژه ...