۰۸ فروردین ۱۳۹۶
اخبار معتبرین رویداد اقتصاد مقاومتی در کشور

کتابچه سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شد

کتابچه سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که به بررسی عملکرد اقتصاد مقاومتی ۲۴ دستگاه، ۹ استان و ۳ سازمان پرداخته است در روز اول همایش (۱۳ بهمن) منتشر شد. ...

اولین شماره دوفصلانه «پژوهش های اقتصاد مقاومتی» منتشر شد + چکیده مقالات

به همت انجمن اقتصاد اسلامی حوزه، اولین شماره دوفصلانه «پژوهش های اقتصاد مقاومتی» به صاحب امتیازی انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه و با همکاری مرکز راهبری مطالعات اسلامی اقتص ...

ویژه نامه اقتصاد مقاومتی از نشریه پنجاه و هفت سازمان بسیج دانشجویی

«چیستی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری» ، «اقرار اندیشکده‌های غربی به کلیدی بودن مفهوم اقتصاد مقاومتی در ایران» ، «منابع اقتصاد مقاومتی» ، «راهکارهای عملی برای ت ...

مقاله: تحلیلی بر وضعیت تحریم نفت ایران و بررسی سناریوهای برون رفت

در این مقاله پس از رویدادنگاری تحریم های نفتی اعمال شده بر ایران، منطق حاکم بر تدوین و اجرای تحریم های نفتی بر اساس رویکرد تئوری بازی ها تبیین می گردد و پس از آن با بررسی ...

مقاله: بررسی تحریم‌ها در حوزه‌ی نفت و گاز

در این مقاله، ضمن بررسی قوانین تحریم مصوب علیه ایران، یک دسته‌بندی مفهومی از حوزه‌های مختلف اقتصادی و تحریم‌های اعمال شده در هر حوزه ارائه می‌دهیم. سپس بر اساس این دسته‌ب ...

ارائه: اقتصاد مقاومتی، ابعاد و شاخص ها

در این فایل پاورپوینت که از سلسله جلسات آشنایی با اقتصاد ایران در دانشگاه علم و صنعت توسط محمد امینی رعیا ارائه شده است، مسائلی از جمله شاخص ها و ابعاد اقتصاد مقاومتی مبت ...

مقاله: اقتصاد مردم محور، چرایی، چیستی و بیان مصادیقی از چگونگی

از جمله ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی به بیان رهبر معظم انقلاب، مردمی بودن اقتصاد است که بر اساس آن مشارکت و حضور مردم در اقتصاد افزایش یافته و این سبب می شود تا با افزایش نق ...

ویژه نامه اقتصاد مقاومتی در شش شماره از نشریه کارآمدی قرارگاه جهاد اقتصادی

شش شماره از ویژه نامه اقتصاد مقاومتی از نشریه الکترونیکی کارآمدی وابسته به قرارگاه جهاد اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی را می توانید از اینجا دریافت نمایید. ...

مقاله: جایگاه ترانزیت در اقتصاد مقاومتی

ترانزیت بین‌المللی بار از خاک ایران به دلیل ایجاد ارتباط بین منافع اقتصادی صاحبان کالا در کشورهای متعدد و امنیت ایران در کنار ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمدهای غیر نف ...

مقاله: توسعه گردشگری؛ راهبردی فعال در اقتصاد مقاومتی

در این مقاله سعی شده است پتانسیل­ های جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با صنعت گردشگری با تاکید بر اهمیت ابعاد اقتصادی این صنعت در کشور و نقشی را که می­تواند در توسعه اقتصاد ...