۲۵ مرداد ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

با وجود ابلاغ به موقع ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

بسته رونق تولید و اشتغال با ۲۰۲ تکلیف برای ۲۴ دستگاه اجرایی نشد

در اواخر فروردین ماه سال جاری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ۲۰۲ تکلیف برای رونق تولید و اشتغال به ۲۴ دستگاه ابلاغ نمود. این تکالیف در قالب ۵ بسته طراح ...

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پایش می شود

بررسی ۲ سازوکار نظارتی و ۱۵۵ شاخص در ارزیابی اقتصاد مقاومتی

بررسی ها نشان می دهد که هرچند دو سازوکار مشخص برای نظارت بر اقدامات دستگاه ها در اقتصاد مقاومتی توسط ستاد فرماندهی طراحی شده، اما تاکنون گزارشی در خصو ...

در سال ۱۳۹۶

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از عملکرد خود ارائه نکرده است

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مجموع ۱۳ بار به صورت عمومی گزارش عملکرد ارائه نموده است؛ نکته قابل توجه اینکه این ۱۳ گزارش همه در سال ۱۳۹۵ ارائه شده و ...

رصد عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

فرمانده اقتصاد ایران در ۲ سال اخیر چه اقداماتی انجام داده است؟

در این گزارش به بررسی مهمترین فعالیت های صورت گرفته توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به عنوان فرمانده اقتصاد ایران، اعم از طراحی و تصویب پروژه های ا ...

۷ چالش تحقق اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضا

نظام قضایی کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت می کند؟

بررسی ها نشان می دهد که نظام قضایی کشور متشکل از قوه قضاییه و وزارت دادگستری، با چالش هایی مواجه است که به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی، باید برای آن برن ...

مقاوم سازی اقتصاد از مسیر دانش

۵ چالش معاونت علمی برای تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان، ۵ چالش پیش روی خود دارد که بایستی با همکاری نهادهای مختلف برطرف گردد. ...

در گزارش کتابچه چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

اولین ارزیابی رسمی از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منتشر شد

در اولین ارزیابی رسمی و کارشناسی اقتصاد مقاومتی، بر اساس ۹۵ اقدام جهشی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی برای ۱۰ دستگاه منتخب و مقایسه آن با پروژه های مصوب ...

به مناسبت روز اقتصاد مقاومتی بررسی می شود

چالش وزارت فرهنگ و صداسیما با گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی

وزارت فرهنگ و سازمان صداوسیما دو نهاد مهم و صاحب مسئولیت در گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی هستند؛ با این وجود مسئولیت های تعریف شده برای این دو نهاد با تو ...

ارزیابی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور

صندوق توسعه ملی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کند؟

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سالانه به دستگاه های کشور پروژه هایی را جهت تحقق اقتصاد مقاومتی محول می‌کند. بر این اساس صندوق توسعه ملی می بایست در سال ...

وضعیت اقتصاد مقاومتی در استان‌ها نشان می‌دهد:

نوبخت کم‌کارترین و رحمانی فضلی پرکارترین مسئول استانی اقتصاد مقاومتی

رحمانی فضلی وزیر کشور با ۱۶ جلسه پرکارترین مسئول استانی اقتصاد مقاومتی و نوبخت رئیس سازمان برنامه تنها با ۱ جلسه کم کارترین مسئول استانی اقتصاد مقاومت ...