۳۰ خرداد ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

ارزیابی تطبیق پروژه های دستگاه ها با اقتصاد مقاومتی (۵)

وزارت کشاورزی شاگرد اول اقتصاد مقاومتی با نمره ۴۳.۴ از ۱۰۰

بر اساس بررسی های انجام شده در خصوص میزان انطباق پروژه های دستگاه ها با اقتصاد مقاومتی، وزارت جهاد کشاورزی با نمره ۴۳.۴ از ۱۰۰ در رتبه اول قرار گرفته ...

ارزیابی تطبیق پروژه های دستگاه ها با اقتصاد مقاومتی (۴)

نیمی از پروژه های مصوب اقتصاد مقاومتی برای وزارت کار، در قوانین قبلی کشور سابقه داشته است

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله دستگاه هایی است که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارای ماموریت مشخص است؛ با این وجود، بیش از نیمی از پروژه ه ...

ارزیابی تطبیق پروژه های دستگاه ها با اقتصاد مقاومتی (۳)

نمره نهاد مدیریت و برنامه ریزی کشور در اقتصاد مقاومتی ۲۵ از ۱۰۰ است

بررسی پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی که نهاد مدیریت و برنامه ریزی کشور را تشکیل ...

ارزیابی تطبیق پروژه های دستگاه ها با اقتصاد مقاومتی (۲)

بانک مرکزی اقدام قابل توجهی در اقتصاد مقاومتی نداشته است/ پیشنهاد ۱۲ اقدام

بررسی پروژه های مصوب بانک مرکزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تطبیق آن با «اقدامات جهشی و اولویت دار» این حوزه نشان می دهد که این نهاد مهم و اثرگذ ...

ارزیابی تطبیق پروژه های دستگاه ها با اقتصاد مقاومتی (۱)

پیشنهاد «۴ اقدام جهشی و اولویت‌دار» اقتصاد مقاومتی به وزارت خارجه

بر اساس مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور خارجه در سال جاری پروژه ای برای تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار ندارد؛ این درحالیست که این وز ...

بررسی مصوبات اشتغال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

اعطای تسهیلات اقتصاد مقاومتی به «اشتغال پایدار» منجر می‌شود؟

در این گزارش به بررسی دو مصوبه مرتبط با اشتغال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است؛ مصوبه اول که در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده، متمرکز بر اشتغالزا ...

به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شد:

۷ پیشنهاد جهت اصلاح بسته‌های حمایت از صادرات غیرنفتی

در این گزارش دو بسته ابلاغ شده توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دستگاه ها برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مورد بررسی قرا ...

با وجود ابلاغ به موقع ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

بسته رونق تولید و اشتغال با ۲۰۲ تکلیف برای ۲۴ دستگاه اجرایی نشد

در اواخر فروردین ماه سال جاری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ۲۰۲ تکلیف برای رونق تولید و اشتغال به ۲۴ دستگاه ابلاغ نمود. این تکالیف در قالب ۵ بسته طراح ...

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پایش می شود

بررسی ۲ سازوکار نظارتی و ۱۵۵ شاخص در ارزیابی اقتصاد مقاومتی

بررسی ها نشان می دهد که هرچند دو سازوکار مشخص برای نظارت بر اقدامات دستگاه ها در اقتصاد مقاومتی توسط ستاد فرماندهی طراحی شده، اما تاکنون گزارشی در خصو ...

در سال ۱۳۹۶

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از عملکرد خود ارائه نکرده است

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مجموع ۱۳ بار به صورت عمومی گزارش عملکرد ارائه نموده است؛ نکته قابل توجه اینکه این ۱۳ گزارش همه در سال ۱۳۹۵ ارائه شده و ...