۰۱ بهمن ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

مسیر فرمانده اقتصاد ایران آسیب شناسی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در گزارش مجلس

فرمانده اقتصاد ایران از ماموریت اصلی خود فاصله گرفته است

طبق بررسی های کارشناسی و نظرات دستگاه ها در خصوص عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، که در گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس منتشر شده، ستاد به عنوان ف ...

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطابق با نظر دستگاه های دولتی

پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی نباید همان «اقدامات جاری» باشد

مطابق با نظر اکثریت دستگاه های دولتی فعال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه های مصوب ستاد برای وزارتخانه‌ها طی سال های اخیر، عمدتا همان اقدامات ج ...

بخش اول تشکیل ستاد فرماندهی در گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس ارائه شد

۴ اقدام کلیدی برای اصلاح ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی +گزارش

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با انتشار یک گزارش سیاستی، عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را آسیب شناسی نمود و پیشنهادهایی جهت اصلاح این نهاد کلیدی ارا ...

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مسئول اقتصاد مقاومتی در معاونت علمی:

جایگاه تصمیم‌گیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید ارتقا یابد

عطارپور کارشناس و مسئول اقتصاد مقاومتی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در جلسه آسیب شناسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: برای نتیجه گیری بهتر ...

مسئول اقتصاد مقاومتی وزارت نفت مطرح کرد

تعریف پروژه بدون «مبنای مشخص» عامل انحراف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

قربانی کارشناس و مسئول اقتصاد مقاومتی وزارت نفت، در جلسه آسیب شناسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: برای تحقق اهداف افتصاد مقاومتی، باید پروژه های ا ...

اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو مطرح کرد

لزوم افزایش تعامل سازمان برنامه با مجریان پروژه‌های اقتصاد مقاومتی

جعفری دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو در جلسه آسیب شناسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گفت: برای اجرای کامل اقتصاد مقاومتی، افزایش تعامل سازمان ب ...

مدیرکل دفتر اقتصاد و فرهنگ وزارت ارشاد بیان کرد

کمّیت زیاد و کیفیت پایین مشکل اساسی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی

موموندی، مدیرکل دفتر اقتصاد و فرهنگ وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، در جلسه آسیب شناسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: در حال حاضر تعداد پروژه های اولوی ...

سرپرست مرکز ملی پایش محیط کسب و کار بیان کرد

ناتوانی سازمان برنامه در نظارت بر اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی

فیروزی سرپرست مرکز ملی پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، در جلسه آسیب شناسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه توان ر ...

مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه مطرح کرد

پروژه‌های اقتصاد مقاومتی باید راهبردی و تحول آفرین باشد

یعقوبی، مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، در جلسه آسیب شناسی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گفت: یکی از اصلی ترین اهداف ...

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصادی وزارت کار بیان کرد

بازنگری در ماهیت پروژه های اقتصاد مقاومتی ضروری است

امیررحیمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه آسیب شناسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: سازمان برنامه و بودجه ب ...