۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

معاونت علمی برای شناسایی و حل مشکلات اقدام کند

۶ مانع توسعه شرکت‌ های دانش بنیان از زبان مدیران شرکت‌ها

در مصاحبه با مدیران بهترین شرکت های دانش بنیان در حاشیه نمایشگاه این شرکت ها در مردادماه سال جاری، به ۶ مشکل و مانع که توسعه آنها را به تاخیر انداخته ...

بررسی شرکت های دانش بنیان نوپا نشان می دهد

با سیاستگذاری هوشمندانه دولت استارتاپ ها محصول صادر می‌کنند

با بررسی شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان به این نکته برمی‌خوریم که درصد کمی از آن‌ها صادراتی هستند. حتی با اینکه بسیاری از این شرکت‌ها بازار خوبی در داخل دار ...

شرکت های دانش بنیان و مناقصه های بین المللی (۳)

موفقیت شرکت‎های دانش‌بنیان در مناقصات نیازمند ۳ اقدام دولت

اغلب شرکت های دانش بنیان علیرغم داشتن توانمندی های متعدد تخصصی، دانش لازم برای حضور در بازارهای جهانی را ندارند؛ در نتیجه ضروری است معاونت علمی و فناو ...

شرکت های دانش بنیان و مناقصه های بین المللی (۲)

شرکت‌های دانش‌بنیان چگونه در مناقصات بین المللی پیروز می‌شوند؟

واسطه‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات، از نهادهای برون‌مرزی فعال هستند که بستر لازم برای تسهیل فرایند حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در مناقصات را خواه ...

شرکت های دانش بنیان و مناقصه های بین المللی (۱)

۴ مانع داخلی در مقابل صادرات خدمات دانش بنیان

هرچقدر هم شرکت دانش بنیان از توانمندی فنی و اجرایی لازم برای اجرای پروژه های بین المللی برخوردار باشد، موفقیت وی در این زمینه به دلیل وجود موانع متعدد ...

به دولت پیشنهاد داده می شود

۳ اقدام کلیدی برای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان

افزایش سهم محصولات دانش بنیان در سبد صادراتی کشور، منجر به افزایش وابستگی متقابل کشورهای هدف به فناوری‌های بومی کشور و در نتیجه ایجاد منافع پایدار در ...

محصولات دانش بنیان به فروش نمی رسد

بازار، بزرگترین مشکل شرکت های دانش بنیان

تجربه ۳ سال اخیر نشان می دهد که نه منابع مالی بلکه بازار، اصلی ترین دغدغه شرکت های دانش بنیان است. ...

آسیب شناسی سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور (۸)

چرا صندوق های پژوهش و فناوری در سرمایه گذاری خطرپذیر موفق نبوده اند؟

روند سابق مبنی بر سپردن صندوق ها به بازار آزاد تا کنون در کشور رضایت بخش نبوده و نیاز به تغییر رویکرد دولت در برخورد با این صندوق ها برای حمایت از اقت ...

آسیب شناسی سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور (۷)

چرا صندوق ها به سمت سرمایه گذاری خطرپذیر حرکت نمی کنند؟

دولت برای تقویت صندوق های پژوهش و فناوری و جلوگیری از انحراف ایشان از فعالیت های اصلی خود و حرکت به سمت سرمایه گذاری خطرپذیر، می بایست اقدام به مداخله ...

با بررسی سیر نهادسازی در حوزه علم و فناوری ارائه شد

راهکار دستیابیِ سریع شرکت های دانش بنیان به منابع مالی

با گذشت بیش از یک دهه از فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری، همچنان تامین مالی حوزه علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان با مشکلات فراوانی روبروست. ...