۰۱ بهمن ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

باهدف کاهش وابستگی به واردات دارو انجام می‌شود

بومی سازی صنعت داروسازی در برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵»

دولت چین از سال ۲۰۱۵ میلادی برنامه بلندپروازانه «ساخت چین ۲۰۲۵» را باهدف بهبود توان تولید داخلی در بخش های مختلف صنعتی، در دستور کار قرار داده است. صن ...

دولت ها برنامه ریزی می کنند

حمایت از تولید و صادرات با تدوین بسته جامع سیاست صنعتی در هند

دولت هند به دنبال تدوین یک بسته سیاست صنعتی جامع است تا به وسیله آن، بخش بیشتری از تولیدکنندگان داخلی خود را برای اتصال به زنجیره تأمین جهانی تشویق نم ...

دولت ها چگونه نقش آفرینی می‌کنند؟

بهبود داخلی سازی در صنایع نفت و گاز نیجریه با سیاستگذاری هدفمند

دولت نیجریه در سال ۲۰۱۰ قوانین الزام آوری به منظور بهبود داخلی سازی در صنایع نفت و گاز به تصویب رساند. این قوانین هوشمندانه و هدفمند موجب شد تا این کش ...

با قانونگذاری هوشمندانه انجام شده است

الزام شرکت های نفتی در مالزی به تأمین تجهیزات از داخل

دولت مالزی با وضع قوانین الزام آور، بهبود داخلی سازی در صنایع راهبردی را هدف قرار داده است. به عنوان یک نمونه، شرکت های نفتی این کشور ملزم شده اند تما ...

با هدف توسعه بخش انرژی

اندونزی به دنبال افزایش ۱۵ درصدی داخلی سازی در صنایع نفت و گاز

دولت اندونزی طی سالیان متمادی به دنبال این بوده است که با وضع قوانین الزام آور، داخلی سازی در صنایع راهبردی خود را افزایش دهد. در همین راستا، وزارت ان ...

به منظور بهبود صادرات صورت می گیرد

حمایت از صنایع صادرات‌محور برنامه مهم سیاست صنعتی پاکستان

عبدالرزاق وزیر بازرگانی دولت پاکستان با بیان اینکه سند جامع سیاست صنعتی دولت، با هدف بهبود صادرات تا ۶ ماه آینده نهایی خواهد شد، گفت: افزایش صادرات کا ...

در سند سیاست صنعتی دنبال می شود

افزایش سهم صنایع «نوآوری محور» در بریتانیا به بیش از ۱۰۰ میلیارد پوند

دولت بریتانیا تبدیل شدن به نوآورترین کشور جهان را هدف سیاست صنعتی خود قرار داده و برای تحقق این هدف، حمایت از کسب و کارها و صنایع مبتنی بر نوآوری و هم ...

مطالعات یک اقتصاددان در دانشگاه آکسفورد نشان داد

نقش‌آفرینی هوشمندانه دولت در سیاست صنعتی کشورهای شرق آسیا

مطالعات سنجایا لل، اقتصاددان مطرح دانشگاه آکسفورد، در خصوص کشورهای شرق آسیا نشان می دهد بدون در نظر گرفتن ظرفیت و اختیار دولت، طراحی سیاست صنعتی هوشمن ...

با هدف افزایش اشتغال صورت می گیرد

تسهیل تأمین مالی فعالان صنعتی در ایالت راجستان هند

دولت ایالت راجستان هند به دنبال تدوین بسته سیاست صنعتی جامعی است تا از این طریق بتواند فرصت های شغلی بیشتری برای جوانان ایجاد نماید. تسهیل تأمین مالی ...

پاکستان سیاست صنعتی در پی کاهش سهم بخش صنعت از تولید داخلی

تدوین سیاست صنعتی جدید در پاکستان با هدف افزایش اشتغال

در پی کاهش ۵.۴ درصدی سهم بخش صنعت از تولید داخلی پاکستان طی ۱۳ سال اخیر، دولت این کشور قصد دارد با هدف افزایش تولید و اشتغال در این بخش، سیاست صنعتی ج ...