۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

استقلال بانک مرکزی در یک مقاله علمی مطرح شد

استقلال بانک مرکزی از دولت، ریشه بحران‌های جدید بانکی

گفتمان استقلال بانک مرکزی مفهومی است که در سال‌های اخیر بیش از پیش مطرح شده و منطق اصلی آن، تثبیت اقتصاد با هدفگذاری تورمی پایین است. اما به این گفتما ...

به گفته عضو سابق فدرال رزرو

بانک مرکزی آمریکا از دولت این کشور مستقل نیست

به گفته مک لاری از مقامات سابق بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، به‌رغم آنکه فدرال رزرو تعامل تنگاتنگی با بانکداری تجاری دارد، اما نهادی کاملاً عمومی‌ ا ...

استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی اقتصاد مقاومتی سپرده های قرض الحسنه در طرح «اصلاح ساختار بانک مرکزی» مجلس

رسیدگی به تخلفات بانکی به خود بانک‌ها وابسته است

مجلس طرحی را برای اصلاح ساختار بانک مرکزی تهیه کرده است؛ با توجه به اینکه این طرح با محوریت استقلال بانک مرکزی و مقام ناظر از نهادهای تحت نظارت خود ته ...

بر اساس طرح «بانک مرکزی» مجلس

مهمترین نهاد بانک مرکزی از همه دستگاه‌ها مستقل می‌شود؟

بر اساس طرح «بانک مرکزی» مجلس که طی آن قرار است ساختارهای این نهاد حاکمیتی اصلاح شود، هیات عالی به عنوان مهمترین بخش تصمیم گیر در نظر گرفته شده است. ا ...

بررسی طرح «بانک مرکزی» مجلس نشان می دهد

کم توجهی به استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی در طرح مجلس

طرح جدید مجلس تحت عنوان «بانک مرکزی» به منظور اصلاح ساختار این نهاد حاکمیتی طراحی شده، اما در آن بیشتر به استقلال بانک مرکزی از دولت توجه شده است. این ...

بانک مرکزی توسعه‌ای نقض غرض در طرح «اصلاح ساختار بانک مرکزی»

کاهش استقلال بانک مرکزی با اعطای اختیار حاکمیتی به «نهاد صنفی بانک‌ها»

هدف طرح «اصلاح ساختار بانک مرکزی» که توسط نمایندگان مجلس ارائه شده، کاهش وابستگی های این نهاد حاکمیتی است؛ اما در این طرح، به کانون بانک ها به عنوان ی ...

طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی در مجلس کلید خورد

استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی مقدّم بر استقلال از دولت است

تا زمانی که بانک مرکزی از شبکه بانکی استقلال نداشته و تحت تاثیر فشارها و اعمال نفوذ آن است، استقلال از دولت تنها تعادل حاکم را بر هم می زند و زمینه را ...

استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی (۵)

پدیده «درب گردان» مصداق عدم استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی

در قوانین کشور محدودیتی برای فعالیت پس از خدمت نیروی انسانی شاغل در بانک مرکزی و مناصب نظارتی در نظر گرفته نشده است. ارتباط آزاد میان بازنشستگان بانک ...

استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی (۴)

وابستگی مالی بانک مرکزی به شبکه بانکی تخلفات را افزایش می‌دهد

افزایش تخلفات بانک ها منجر به انتفاع بالقوه بانک مرکزی می شود؛ این نشان دهنده وابستگی مالی بانک مرکزی به شبکه بانکی است که در نقش نظارتی بانک مرکزی خل ...

استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی (۳)

آثار نامطلوب وابستگی ساختاری بانک مرکزی به شبکه بانکی

بانک ها در بسیاری از موارد به قوانین و دستورات بانک مرکزی عمل نکرده و بانک مرکزی نیز نتوانسته آنها را به رفتار بیاورد. این نشان از آن دارد که این نهاد ...