۲۴ مهر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

بانکداری خصوصی در نبود نظارت موثر و هوشمندانه بانک مرکزی

«بانکداری خصوصی» یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران بانکی

شروع بانکداری خصوصی در ایران در نبود نظارت موثر و هوشمندانه بانک مرکزی، ایجاد بازیگران بد در نظام بانکی کشور را به دنبال داشت. افزایش نرخ بهره در عین ...

افزایش نقدینگی ناشی از نرخ بهره بالا بوده است

خلق پول بانکها برای پرداخت سود به سپرده‌های بانکی

از سال ۹۲ در حالی که تورم روند نزولی داشت، نرخ بهره بانکی نه تنها کاهش نیافت، بلکه در مواردی روند افزایشی را تجربه کرد؛ بر همین اساس کشور با نرخ‌های ب ...

بحران مالی 2008 شباهت بحران مالی ۲۰۰۸ به بحرانهای گذشته

استفاده هوشمندانه از «پایه پولی» راهکار دولت‌ها در بحران بانکی

بحران بانکی ۲۰۰۸ که بعد از رکود بزرگ ۱۹۳۰ بزرگترین بحران از نوع خود در تاریخ است، اکثر کشورها را با «بحران بانکی سیستمی» مواجه کرد. این بحران از کاهش ...

شفافیت تراکنش‌های بانکی دوگانه یک سیاست پولی-بانکی

افزایش و کاهش نرخ بهره بانکی چه تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد؟

نرخ بالای بهره بانکی و افزایش آن، از یک طرف به معنای تعطیلی بنگاه‌های با بازده کمتر از آن نرخ، و از طرف دیگر منشا افزایش رشد نقدینگی و تورم‌های شدید د ...

عرضه منفعلانه پایه پولی سرانجام رویکرد منفعلانه بانک مرکزی

افزایش پایه پولی صرف پرداخت سود به سپرده‌های بانکی شده است

سیاست کنترل پایه پولی که از سال ۹۲ توسط بانک مرکزی اعمال گردید، به رشد بی سابقه اضافه برداشت بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی منجر شد. به طوریکه بدهی ب ...

خلق پول بانک‌ها چرا نرخ بهره همزمان با کاهش تورم کم نشد؟

عرضه منفعلانه پایه پولی نتیجه سیاست کنترل تورم در سال ۹۲

از شروع سال ۹۲ و با روی کار آمدن سیاست‌گذاران جدید پولی، دولت تمام تلاش خود را برای کنترل تورم انجام داد. مسئولین پولی کشور کنترل تورم را از طریق کنتر ...

چه عواملی بحران بانکی را پدید آورد؟

کاهش رشد دارایی‌ بانک‌ها همزمان با افزایش بی‌ضابطه بدهی

در اوایل دهه ۹۰ در حالی که رشد دارایی‌های نظام بانکی به دلایل مختلفی از جمله کاهش درآمدهای نفتی، با کاهش شدید همراه شد، بدهی‌های شبکه بانکی به علت افز ...

نرخ بهره بحران بانکی آدرس‌های غلط در مورد بحران بانکی (۷)

عدم کنترل نرخ بهره عامل موثر بر بروز بحران بانکی

سرکوب مالی در تحلیل‌های متعارف اقتصاد، عامل موثر بروز بحران بانکی معرفی شده است؛ حال آنکه توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران، چنین مدعایی را رد می‌کند. ع ...

بحران بانکی بحران بانکی چگونه شناسایی می‌شود؟

رشد بخش پولی بیش از بخش حقیقی اقتصاد، نشانه بحران بانکی

پیشی گرفتن بخش پولی از بخش حقیقی اقتصاد (مجموع رشد اقتصادی و تورم) از نشانه‌های وقوع بحران بانکی در کشور است. درحالیکه در سایر کشورها، همواره رشد حقیق ...

کاهش نرخ بهره در بحران اقتصادی نسخه کشورهای توسعه یافته در مواجهه با بحران

کاهش نرخ بهره راهکار حل بحران بانکی در شرایط رکودی اقتصاد

بحران‌های مالی در کشورهای جهان، به خصوص کشورهای توسعه‌یافته، معمولا با ترکیدن ناگهانی حباب قیمتی در دارایی‌های مالی اتفاق افتاده است. سیاستگذاران پولی ...