۲۸ شهریور ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

در یک تحقیق علمی ارائه شد

روش پیشنهادی موسسه مک کینزی برای کاهش کسری بودجه دولت

گزارش موسسه مک کینزی از ۱۸ کشور نشان می‌دهد یکی از پیش نیازهای موفقیت کشورها در کاهش کسری بودجه، بررسی دقیق و جزئی هزینه‌های تمامی دستگاه‌هاست. در واق ...

کاهش هزینه های دولت تجربه ۴ کشور نشان می‌دهد

کاهش هزینه‌های جاری اولین اقدام دولت‌ها برای جبران کسری بودجه

کاهش هزینه‌های دولت یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که دولت‌ها در سال‌های گذشته به منظور کسری بودجه خود اتخاذ کرده‌اند. بررسی تجربه ۴ کشور فرانسه، آلما ...

برآورد ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای تکمیل زیرساخت‌ها

وابستگی ۸۸ هزار پروژه عمرانی به بودجه دولت پایان می‌یابد؟

نزدیک به ۸۸ هزار پروژه عمرانی در کشور وجود دارد که منابع مورد نیاز برای تکمیل آن بیش از هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با توجه به در جریان بو ...

کسری بودجه آمریکا اقتصاددانان آمریکایی مطرح کردند

کسری ۱۰۰۰ میلیارد دلاری آمریکا ناشی از گسترش بی‌ضابطه هزینه‌ها

در صورت عدم اصلاح ساختار بودجه و عدم تعدیل هزینه‌ها، رقم کسری بودجه دولت آمریکا در پایان سال ۲۰۱۹ به هزار میلیارد دلار خواهد رسید. به گفته اقتصاددانان ...

مشارکت عمومی-خصوصی در یک مقاله علمی مطرح شد

الزام قانونی دولت لازمه مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی

بر اساس یک مقاله علمی، برای موفقیت در انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی، به تعامل و هماهنگی بین نهادهای دخیل در ...

مشارکت عمومی-خصوصی در بریتانیا به منظور تکمیل پروژه‌های عمرانی

۴ اقدام دولت بریتانیا در بازطراحی قراردادهای PPP

شکست بریتانیا در تکمیل پروژه‌های عمرانی، دولت این کشور را در سال ۲۰۱۵ بر آن داشت که با ۴ اقدام «ایجاد مشوق برای بخش خصوصی»، «تاسیس صندوق پروژه»، «تعری ...

مشارکت عمومی-خصوصی در زمان احداث و تکمیل پروژه عمرانی

کاهش ۴۰ درصدی هزینه‌های عمرانی دولت با روش «قرارداد عملکرد محور»

واگذاری هر پروژه عمرانی به بخش خصوصی به طور متوسط ۲۶.۷ درصد هزینه‌های دولت را بابت پروژه مورد نظر کاهش می‌دهد. همچنین در پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی ...

مشارکت عمومی خصوصی بر اساس تجربه مالزی

۱۳ عامل نیمه تمام ماندن پروژه‌های عمرانی

طبق نظرسنجی صورت گرفته از ۱۸۰ نهاد دولتی و شرکت خصوصی در مالزی، ۱۳ عامل نیمه تمام ماندن پروژه‌های عمرانی شناسایی شده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن ا ...

مشارکت عمومی-خصوصی به منظور افزایش عملکرد پیمانکار و کیفیت پروژه

استفاده از «مدل ترکیبی سالانه» در پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی

دولت هند روشی را برای تکمیل پروژه‌های عمرانی در قالب مشارکت عمومی-خصوصی، با عنوان «مدل ترکیبی سالانه» معرفی کرده است. این روش نقدینگی کافی را بر اساس ...

قراردادهای PPP در آمریکای لاتین تجربه کشورهای آمریکای لاتین نشان می‌دهد

لزوم حمایت هوشمندانه دولت از بخش خصوصی در پروژه‌های PPP

روند روبه رشد قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی در کشورهای آمریکای لاتین باعث بروز اختلافاتی بین دولت و بخش خصوصی شده است. بررسی جزئیات این تجربه نشان می‌ ...