۰۱ بهمن ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

مالیات بر عایدی سرمایه تحقیقات حزب کارگر استرالیا نشان داد

کاهش پلکانی نرخ CGT سوداگری در بخش مسکن را افزایش می‌دهد

در استرالیا با افزایش دوره نگهداری دارایی، نرخ شمول مالیات بر عایدی سرمایه با تخفیف همراه می شود. اما بر اساس تحقیقات حزب کارگر استرالیا، این سیاست مو ...

مالیات بر عایدی سرمایه سوداگری بلندمدت نیز در بخش مسکن وجود دارد

تعیین «نرخ کاهشی» مانع اثرگذاری مالیات بر عایدی سرمایه

بررسی ها نشان می دهد بخش مسکن نه تنها در کوتاه مدت، بلکه در بلندمدت نیز با حضور سوداگران که تنها به منظور کسب سود وارد این بازار می شوند، مواجه است و ...

مالیات بر عایدی سرمایه در فقدان CGT و مالیات بر خانه های خالی

درآمد مالیاتی املاک کمتر از نصف درآمد مالیاتی سیگار

عدم شناسایی دقیق ظرفیت های مالیاتی کشور، به وابسته تر شدن بودجه دولت به درآمدهای نفتی منجر شده است. به طور مشخص فقدان مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و م ...

مالیات بر عایدی سرمایه تدبیر مالیاتی کشور برای سال آتی چه خواهد بود؟

مالیات بر عایدی سرمایه برگ برنده مجلس در بودجه ۹۸

حرکت به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی و افزایش سهم آن در بودجه، از ضروریات اقتصاد کشور و مقاوم سازی آن است. در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی، لازم است ...

مالیات بر عایدی سرمایه CGT موسسه تحقیقات اقتصادی آفریقای جنوبی مطرح کرد

رشد اقتصادی بدون CGT تضعیف می‌شود

نتایج گزارش موسسه تحقیقات اقتصادی آفریقای جنوبی که بر پایه مطالعات و پژوهش های متعدد علمی و تجربی تهیه شده است، نشان می دهد عدم اخذ مالیات بر عایدی سر ...

مالیات بر عایدی سرمایه موسسه تحقیقات اقتصادی آفریقای جنوبی مطرح کرد

افزایش مستقیم و غیرمستقیم درآمد مالیاتی دولت با اجرای CGT

نتایج پژوهش موسسه تحقیقات اقتصادی آفریقای جنوبی نشان می دهد وضع مالیات بر عایدی سرمایه، درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد خواهد کرد. این پایه مالیاتی ع ...

مالیات بر عایدی سرمایه موسسه تحقیقات اقتصادی آفریقای جنوبی مطرح کرد

تقویت فعالیت‌های مولد و بهبود کارایی پایه‌های مالیاتی با اجرای CGT

نتایج پژوهش موسسه تحقیقات سیاست اقتصادی آفریقای جنوبی نشان می دهد وضع مالیات بر عایدی سرمایه تاثیر به سزایی در بهبود کارایی کلی ساختار نظام مالیاتی دا ...

مالیات بر عایدی سرمایه گزارش جامع دانشگاه تیلبرگ هلند نشان داد

تعدیل تورمی CGT پرهزینه، پیچیده و عامل انحراف مالیاتی است

دانشگاه تیلبرگ هلند در گزارشی جامع پیرامون مفهوم مالیات بر عایدی سرمایه، اعمال تعدیل تورمی در CGT را پرهزینه و پیچیده برای دولت خوانده و آن را موجب ان ...

مالیات بر عایدی سرمایه مطالعه ساختاری و تجربه تاریخی جهان نشان می دهد

اولویت CGT بر VAT در حمایت از تولید

بررسی ساختاری مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و تجربه تاریخی آن در کشورهای جهان نشان می دهد مالیات بر عایدی سرمایه با قدمت ...

مالیات بر عایدی سرمایه در گزارش سیاستی مجلس نیوزلند مطرح شد

طبق تجربیات جهانی اعمال CGT به خروج سرمایه منجر نمی‌شود

طبق گزارش سیاستی مجلس نیوزلند، مالیات بر عایدی سرمایه با از بین بردن تبعیض مالیاتی نسبت به فعالیت های غیرمولد، تقاضای سوداگران را برای سوداگری در املا ...