۲۸ بهمن ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

مجمع جهانی اقتصاد گزارش داد:

بررسی جزئیات صعود ۷ پله ای ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی

رقابت پذیری ابزار مهمی جهت سنجش میزان پیشرفت کشورها و قوت تولیدات آنهاست. در همین راستا مجمع جهانی اقتصاد، هر ساله رتبه بندی شاخص رقابت پذیری جهانی ۱۳ ...

به دلیل مشکلات متعدد و احتمال دخالت سیاست در رتبه بندی کشورها

شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی به اصلاحات اساسی نیاز دارد

اعتراض شیلی نسبت به رتبه بندی اخیر بانک جهانی در شاخص سهولت کسب و کار، افکار عمومی را به سمت سیاسی بودن این رتبه بندی سوق داده است. این در حالی است که ...

چین برای بهبود فضای کسب و کار برنامه ریزی کرده است

ایجاد «محیط کسب و کار» پایدار و پیش‌بینی پذیر، مسیر پیشرفت چین

بهبود محیط کسب و کار یکی از اولویت های کشور چین است. این کشور برای تحقق این هدف اقدامات مثبت و مهمی از جمله کاهش فرآیندهای اداری و ایجاد انگیزه برای گ ...

به منظور افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی انجام می‌شود

چابک سازی نظام قانونی در کانادا با پیش‌بینی پذیر کردن قوانین

دولت کانادا در راستای تسهیل فضای کسب و کار و نیاز به گسترش سرمایه گذاری در کشور، دست به اصلاحات در محیط قانونی و نظام قانونگذاری کشور زده است. از مهم ...

مجله هافینگتون پست با بررسی تجربه آمریکا گزارش می‌دهد

پیش بینی پذیری قوانین شرط لازم برای بهبود فضای کسب و کار

گسترش روزمره قوانین و مقررات در کنار رشد سریع ارتباطات و فناوری، منجر به افزایش پیچیدگی در اقتصاد شده است. به منظور اثرگذاری مطلوب تر قوانین، بازنگری ...

فضای کسب و کسب نیازمند ثبات است

پیش‌بینی پذیری اقتصاد در آمریکا عامل رونق سرمایه‌گذاری

کاهش رشد اقتصادی و تمایل کم سرمایه گذاران به سرمایه گذاری، از نتایج محیط قانونی غیرقابل پیش بینی است. دولت آمریکا با انجام اصلاحات قانونی، فضا را برای ...

ابهام در شاخص های جهانی

نشریه فوربس: شاخص کسب و کار بانک جهانی ناقص است

شاخص سهولت کسب و کار که هر ساله توسط بانک جهانی منتشر می شود، تنها از نبود موانع گزارش می دهد و بهبود آن به تنهایی برای پیشرفت اقتصاد یک کشور کافی نیس ...

الزامات اجرای ماده ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (۱)

۴ عامل موثر بر افزایش رقابت پذیری تولیدات داخلی در اقتصاد

افزایش رفاه عمومی و بهبود سطح بهره وری، از نتایج ارتقای رقابت پذیری تولیدات داخلی است. توان پایین رقابت در کشور منجر به کاهش تولیدات داخلی و تسخیر باز ...

بررسی ها نشان می دهد

تضعیف تولید داخلی با اجرای نامطلوب قوانین عوارض صادرات

بررسی مواد قانونی مرتبط با صادرات و عوارض حاکم بر آن و تجربیات کشور در این زمینه، نشان می دهد که استثنائات مطرح شده در قوانین در اجرا به موارد متعدد ت ...

بررسی تجربه زعفران و سنگ نشان می دهد

تضعیف تولیدکنندگان داخلی نتیجه اعمال عوارض ناگهانی بر صادرات

بررسی تجربه کشور در اعمال عوارض ناگهانی بر صادرات نشان می دهد که تولیدکنندگان داخلی، بیشترین ضربه را از این قبیل اقدامات می بینند. از دست رفتن بازارها ...