۲۵ مهر ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

برداشتن محدودیت های نقل و انتقال سرمایه و نیروی کار و جهانی سازی فقر 140x97 - توصیه اقتصاددانان معروف جهانی برای ایران کارساز است؟ آدرس غلط برای توسعه اقتصادی کشور

توصیه اقتصاددانان معروف جهانی برای ایران کارساز است؟

پیشنهادهایی که معمولا توسط اقتصاددانان معروف جهانی در خصوص اصلاح اقتصاد ایران ارائه می شود، متناسب با كشورهايی است كه حدی از توسعه يافتگی را پشت سر گذ ...

index - پنج پیشنهاد برای تقویت نظارت بر بانک، بورس و بیمه در اقتصاد مقاومتی نظارت بر نظام مالی کشور (۳)

پنج پیشنهاد برای تقویت نظارت بر بانک، بورس و بیمه در اقتصاد مقاومتی

نظارت بر نهادهای مالی کشور از جمله بانک، بورس و بیمه، وضعیت متزلزلی دارد که موجب شده است ریسک این نهادها در اقتصاد افزایش یافته و ثبات اقتصادی به ویژه ...

index - وضعیت متزلزل نظارت بر نظام بانکی، بازار سرمایه و بیمه در کشور نظارت بر نظام مالی کشور (۲)

وضعیت متزلزل نظارت بر نظام بانکی، بازار سرمایه و بیمه در کشور

تفکیک کامل نظارت بر سه حوزه نظام مالی کشور، منجر به ناکارآمدی نظارت حاکمیت بر نظام مالی و سو استفاده برخی بازیگران این عرصه شده است. یکی از مصادیق این ...

index - پنج ضرورت تنظیم گری و نظارت بر نظام مالی نظارت بر نظام مالی کشور (۱)

پنج ضرورت تنظیم گری و نظارت بر نظام مالی

اصلاح نظام مالی کشور با هدف ایجاد ثبات اقتصادی، یکی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. اولین لازمه این اصلاح، برخورداری حاکمیت از شان تنظیم‌گری و اس ...