۰۲ فروردین ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

صندوق های جسورانه بورسی (۳)

موانع مشارکت مردم در اقتصاد از طریق صندوق‌های جسورانه بورسی

موفقیت صندوق های جسورانه بورسی وابسته به حل مسائل پیش روی این نهادهای مالی تازه تأسیس است. عدم رغبت کارآفرینان به مشارکت، عدم اعتماد سرمایه گذاران به ...

صندوق های جسورانه بورسی (۲)

صندوق‌های جسورانه بورسی فرصتی با چشم انداز ۳۰۰ هزار میلیاردتومانی

صندوق های جسورانه بورسی که مدت کوتاهی از راه اندازیشان می گذرد، فرصت مناسبی برای ایجاد پیوند میان اقتصاد دانش بنیان و مردم محور در الگوی اقتصاد مقاومت ...

صندوق های جسورانه بورسی (۱)

نقش مهم شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان

شرکت های کوچک دانش بنیان برای ورود به چرخه تجاری سازی، در کنار تسهیلات بانک‌ها و صندوق‌های پژوهش و فناوری، نیازمند سرمایه گذاری هایی با شرایط ویژه و م ...