۲۴ مهر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

بررسی شرکت های دانش بنیان نوپا نشان می دهد

با سیاستگذاری هوشمندانه دولت استارتاپ ها محصول صادر می‌کنند

با بررسی شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان به این نکته برمی‌خوریم که درصد کمی از آن‌ها صادراتی هستند. حتی با اینکه بسیاری از این شرکت‌ها بازار خوبی در داخل دار ...

شرکت های دانش بنیان و مناقصه های بین المللی (۲)

شرکت‌های دانش‌بنیان چگونه در مناقصات بین المللی پیروز می‌شوند؟

واسطه‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات، از نهادهای برون‌مرزی فعال هستند که بستر لازم برای تسهیل فرایند حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در مناقصات را خواه ...

شرکت های دانش بنیان و مناقصه های بین المللی (۱)

۴ مانع داخلی در مقابل صادرات خدمات دانش بنیان

هرچقدر هم شرکت دانش بنیان از توانمندی فنی و اجرایی لازم برای اجرای پروژه های بین المللی برخوردار باشد، موفقیت وی در این زمینه به دلیل وجود موانع متعدد ...

به دولت پیشنهاد داده می شود

۳ اقدام کلیدی برای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان

افزایش سهم محصولات دانش بنیان در سبد صادراتی کشور، منجر به افزایش وابستگی متقابل کشورهای هدف به فناوری‌های بومی کشور و در نتیجه ایجاد منافع پایدار در ...

بررسی اولویت تخصیص منابع صندوق نوآوری و شکوفایی

آیا شرکت های دانش بنیان به مجتمع فناوری نیاز دارند؟

صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان مهم‌ترین نهاد تامین مالی حوزه دانش‌بنیان کشور، باید تمرکز خود را بر رفع نیازهای تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان به نحوی ...

بررسی عملکرد نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی

تعداد شرکت های دانش بنیان بیشتر از بازار آنها رشد کرده است

تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان فعال تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی حاضر در نمایشگاه، از ابتدا تاکنون به طور میانگین ۵۰ درصد در هر سال رشد داشته‌است؛ اما ارز ...

معرفی یک مدل پیشرفته به دولت و شرکت ها

استفاده از ظرفیت شرکت های خارجی برای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان

شرکت های داخلی بایستی با توجه به مزیت هایی که در تولید محصولات دانش بنیان دارند، با شرکت های خارجی وارد قرارداد شده و از مزیت های آنها در دسترسی به با ...

دیپلماسی فناوری و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی

استفاده از توانمندی ۲۶۰۰ شرکت دانش بنیان با برقراری روابط دوجانبه در حوزه فناوری

گسترش توانمندی های ۲۶۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور در کنار ابزار دیپلماسی، فرصت مناسبی برای برقراری تعاملات دوجانبه در حوزه فناوری با دیگر کشورها فراهم ک ...

در اقتصاد دانش بنیان چه باید کرد؟

دیپلماسی فناوری و نقش آن در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی

دیپلماسی فناوری راهبردی است که از ترکیب دو اصل برونگرایی و دانش بنیانی اقتصاد در الگوی اقتصاد مقاومتی به دست می آید. بر اساس این راهبرد، از ابزار دیپل ...

به منظور کاهش تصدی گری

دولت چگونه تامین مالی توسعه فناوری را برون سپاری کند؟

دولت بایستی رفته رفته تامین مالی توسعه فناوری را به نهادهای متخصص این حوزه که از جمله آن می توان به صندوق های پژوهش و فناوری اشاره کرد، برون سپاری نما ...