۰۳ خرداد ۱۳۹۶

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، مجموعه ای است که در سال ۱۳۹۱ و پس از تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر مسئله اقتصاد مقاومتی، به همت جمعی از دانشجویان ارشد و دکتری رشته های اقتصاد، سیاستگذاری، مدیریت و … تشکیل شد.

این شبکه در ۳ سال ابتدایی فعالیت خود، به مطالعه و بررسی اصلاحات مورد نیاز کشور جهت تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت.

در سال ۱۳۹۵ و همزمان با تعیین شعار سال تحت عنوان “اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل”، پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق:

۱- تشریح و تحلیل وضعیت اقتصاد کشور

۲- نقد و بررسی کارشناسی و فراجناحی اقدامات اقتصادی مسئولین

۳- ارائه پیشنهادات عملی به دستگاه های مختلف و ترویج و پیگیری آن جهت تحق اقتصاد مقاومتی

در همکاری با سازمان های مختلف دولتی و غیردولتی، مجلس و دانشگاه ها در زمره اصلی ترین ماموریت های شبکه قرار گرفت. سایت شبکه نیز در این راستا آغاز به کار کرد.

علاقه مندان جهت همکاری با شبکه می توانند رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:

info@moqavemati.net