۳۰ بهمن ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

خودکفایی ۸۰ درصدی در تولید محصولات اساسی

اجرای کامل قانون تمرکز موفقیت‌های بخش کشاورزی را تکمیل می‌کند

خودکفایی ۸۰ درصدی در تولید محصولات اساسی، یکی از موفقیت های مهم بخش کشاورزی طی سال های اخیر بوده است. اجرای کامل قانون تمرکز می تواند این موفقیت ها را ...

عضو کمیسیون کشاورزی مطرح کرد:

انتصاب وزیر صنعت به ریاست کارگروه مرتبط با کشاورزی خلاف قانون تمرکز است

علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: انتصاب وزیر صنعت به ریاست کارگروهی که وظایف آن طبق قانون تمرکز در اختیار وزارت کشاورزی بوده، اقدامی خلاف قانون ...

لزوم پیگیری اصلاح مصوبه هیئت وزیران توسط مجلس

انتصاب وزیر صنعت به ریاست کارگروه «گندم، آرد و نان» بر خلاف قانون تمرکز است

از آنجا که گندم، آرد و نان از جمله محصولات کشاورزی بوده و مدیریت زنجیره آن در حال حاضر در اختیار وزارت کشاورزی قرار دارد، ضروری بود که بر اساس قانون ت ...

در جلسه مجلس با وزیر کشاورزی مطرح شد:

اجرای کامل قانون تمرکز با انتقال سازمان حمایت به وزارت کشاورزی

قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی از سال ۹۳ اجرایی شده و دستاوردهای مهمی داشته است؛ طبق این قانون باید سازمان های و بخش های مرتبط با مح ...

وزارت کشاورزی پیگیری کند:

اجرای کامل قانون تمرکز نیازمند انتقال صنایع غذایی از وزارت صمت به کشاورزی

با اجرای قانون تمرکز مدیریت واحد زنجیره تولید و توزیع محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شد؛ به منظور اجرای کامل این قانون ضروری است مد ...

پرونده واردات مرکبات بسته شد

ارزآوری از طریق مرکبات نیازمند اجرای کامل قانون تمرکز

با تشکیل سازمان توسعه تجارت در وزارت کشاورزی طبق قانون تمرکز، می‌توان برنامه ریزی دقیق تری برای صادرات محصولات کشاورزی و بازاریابی مناسب در جهت سیاست‌ ...

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

وزارت کشاورزی طبق قانون تمرکز مسئول تجارت محصولات کشاورزی است

نیکزادی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: طبق قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت کشاورزی، این وزارتخانه مسئول بخش بازرگانی محصولات کشاورزی است؛ زیرا برای ...

وزارت کشاورزی اقدام نماید

عدم توجه به صادرات نقطه مغفول اجرای قانون تمرکز در کشاورزی

عدم برنامه ریزی مناسب وزارت جهاد کشاورزی برای صادرات محصولات کشاورزی یکی از نقاط مغفول و مهم اجرای قانون تمرکز است. وزارت کشاورزی باید با ایجاد ساختار ...

نمایندگان مجلس و وزارت کشاورزی اقدام کنند

اجرای کامل قانون تمرکز با انتقال «سازمان حمایت» از وزارت صمت به کشاورزی

به منظور اجرای کامل قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت کشاورزی و تحقق آثار مثبت ناشی از آن در حمایت از تولید و توسعه صادرات، ضروری است سازمان حمایت ا ...

عضو کمیسیون کشاورزی مطرح کرد:

لزوم تقویت بخش بازرگانی در وزارت کشاورزی برای اجرای کامل قانون تمرکز

پس از اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت کشاورزی، موفقیت‌های بسیاری در بخش کشاورزی حاصل شد، اما همچنان بخش بازرگانی وزارت کشاورزی پویایی کامل ر ...