۲۸ مرداد ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

قیمت مرغ به ۸۱۰۰ تومان کاهش یافت

اجرای ناقص قانون تمرکز دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ

یکی از ایرادات فعلی در تنظیم بازار محصولات غذایی، مدیریت چندگانه بازار این محصولات و قیمت گذاری آن است. این مسئله سبب گردید طی ماه های اخیر، قیمت گوشت ...

بررسی وضعیت تولید و عرضه در بازار نشان می‌دهد:

کاهش نوسانات قیمت گوشت مرغ با اجرای کامل قانون تمرکز

طی هفته های جاری از یک سو به دلیل عدم نظارت بر عرضه نهاده های مصرفی تولید گوشت مرغ و از سوی دیگر به دلیل کاهش صادرات این محصول، قیمت گوشت مرغ در بازار ...

تفکیک وزارتخانه ها به تولید ضربه می‌زند

افزایش ۶۰ درصدی تولید و کاهش ۳۷ درصدی واردات شکر نتیجه اجرای قانون تمرکز

بررسی میزان تولید و واردات شکر طی سال های اجرای قانون تمرکز، نشان دهنده موفقیت اجرای این قانون در تامین نیاز بازار از طریق محصولات تولیدی داخلی است. ا ...

مدیریت واحد تولید و تجارت ثمرات خود را نشان می‌دهد

آرامش بازار محصولات اساسی در ماه رمضان حاصل اجرای قانون تمرکز

مدیریت عرضه محصولات اساسی در ایام پرتقاضای سال همواره یکی از دغدغه های مهم دولت ها به شمار می رود. طی سال های اخیر به سبب اجرای صحیح قانون تمرکز وظایف ...

تناقض قانونی مانع نظارت صحیح بر بازار

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برخلاف قانون تمرکز عمل می‌کند

نقش فعال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در قیمتگذاری محصولات لبنی طی روزهای اخیر، اقدامی بر خلاف قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد ...

خودکفایی ۸۰ درصدی در تولید محصولات اساسی

اجرای کامل قانون تمرکز موفقیت‌های بخش کشاورزی را تکمیل می‌کند

خودکفایی ۸۰ درصدی در تولید محصولات اساسی، یکی از موفقیت های مهم بخش کشاورزی طی سال های اخیر بوده است. اجرای کامل قانون تمرکز می تواند این موفقیت ها را ...

عضو کمیسیون کشاورزی مطرح کرد:

انتصاب وزیر صنعت به ریاست کارگروه مرتبط با کشاورزی خلاف قانون تمرکز است

علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: انتصاب وزیر صنعت به ریاست کارگروهی که وظایف آن طبق قانون تمرکز در اختیار وزارت کشاورزی بوده، اقدامی خلاف قانون ...

لزوم پیگیری اصلاح مصوبه هیئت وزیران توسط مجلس

انتصاب وزیر صنعت به ریاست کارگروه «گندم، آرد و نان» بر خلاف قانون تمرکز است

از آنجا که گندم، آرد و نان از جمله محصولات کشاورزی بوده و مدیریت زنجیره آن در حال حاضر در اختیار وزارت کشاورزی قرار دارد، ضروری بود که بر اساس قانون ت ...

در جلسه مجلس با وزیر کشاورزی مطرح شد:

اجرای کامل قانون تمرکز با انتقال سازمان حمایت به وزارت کشاورزی

قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی از سال ۹۳ اجرایی شده و دستاوردهای مهمی داشته است؛ طبق این قانون باید سازمان های و بخش های مرتبط با مح ...

وزارت کشاورزی پیگیری کند:

اجرای کامل قانون تمرکز نیازمند انتقال صنایع غذایی از وزارت صمت به کشاورزی

با اجرای قانون تمرکز مدیریت واحد زنجیره تولید و توزیع محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شد؛ به منظور اجرای کامل این قانون ضروری است مد ...