۲۶ مهر ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

تاثیرادغاموزارتخانه هابرجذبسرمایه هایخارجی2Fکدامادغاماشتباهبود؟ 140x97 - بهبود شرایط کشاورزان نتیجه ادغام بخش بازرگانی در وزارت کشاورزی کارشناس کشاورزی مطرح کرد:

بهبود شرایط کشاورزان نتیجه ادغام بخش بازرگانی در وزارت کشاورزی

بوربور کارشناس حوزه کشاورزی در واکنش به احتمال تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی، گفت: تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی منجر به از بین ...

تفکیک وزارت صنعت بازرگانی اقتصاد مقاومتی پس از رد چندین باره در مجلس

طرح تشکیل وزارت بازرگانی مجددا در دستور کار کمیسیون اجتماعی

پس از آنکه مجلس شورای اسلامی چندین بار به دلایل کارشناسی نظیر هزینه زا بودن و مغایرت با تجربیات داخلی و جهانی، با تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت و کشاور ...

vezarat sanat 140x97 - اثرگذاری ادغام بازرگانی و صنعت با تصویب اساسنامه جدید وزارت صمت ۷ سال انتظار برای اصلاح ساختار

اثرگذاری ادغام بازرگانی و صنعت با تصویب اساسنامه جدید وزارت صمت

با توچه به مخالفت مجلس با تفکیک مجدد بازرگانی از وزارتخانه های صمت و کشاورزی، ضروری است به منظور تکمیل ادغام انجام شده در سال ۱۳۹۰ و نمایان شدن آثار م ...

636352035578759321 A 2085713565 140x97 - احیای وزارت بازرگانی مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است رئیس نظام صنفی کشاورزی عنوان کرد:

احیای وزارت بازرگانی مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است

ملک زاده با اشاره به تناقض های جدی لایحه تفکیک وزارتخانه ها با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، عنوان کرد: بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بایستی تم ...

تفکیک وزارتخانه ها 140x97 - گزارش سیاستی بررسی جوانب تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی منتشر کرد:

گزارش سیاستی بررسی جوانب تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با انتشار یک گزارش سیاستی در خصوص تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی اظهارنظر کرد. به عقیده این کانون تفکر و س ...

لاریجانی 140x97 - ادلّه کارشناسی و تجربه کشورهای پیشرفته در تضاد با تفکیک بازرگانی از وارتخانه‌های تولیدی است + گزارش سیاستی در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح شد:

ادلّه کارشناسی و تجربه کشورهای پیشرفته در تضاد با تفکیک بازرگانی از وارتخانه‌های تولیدی است + گزارش سیاستی

یک کانون تفکر و سیاستگذاری در نامه ای به دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه تفکیک وزارتخانه ها که قرار است طی روزهای آتی در صحن مجلس ش ...

احمدکیخا 140x97 - افزایش مشکلات کشاورزان نتیجه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی رئیس جدید کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد:

افزایش مشکلات کشاورزان نتیجه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی

کیخا رئیس جدید کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح آثار ادغام و تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی گفت: مسلما تفکیک بخش بازرگانی از وز ...

201605108946100982 140x97 - تحمیل هزینه‌های کلان به مردم نتیجه احیای مجدد وزارت بازرگانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:

تحمیل هزینه‌های کلان به مردم نتیجه احیای مجدد وزارت بازرگانی

ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن غیرمنظقی خواندن درخواست دولت مبنی بر تفکیک وزارت بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی صمت و جهاد کشاو ...

photo 2016 11 25 10 36 24 1 140x97 - وابستگی به واردات نتیجه احیای وزارت بازرگانی معاون یک موسسه پژوهشی کشاورزی مطرح کرد:

وابستگی به واردات نتیجه احیای وزارت بازرگانی

معاون موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با اشاره به ثمرات ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی گفت: تفکیک بخش بازرگانی ا ...

201708103860976675 Orig 140x97 - راه حل مشکلات کنونی کشور تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها نیست نائب رئیس کمیسیون مشترک تفکیک وزارتخانه ها:

راه حل مشکلات کنونی کشور تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها نیست

عبدالهی نائب رئیس کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت با اشاره به تناقض لایحه تفکیک وزارتخانه ها با قانون برنامه ششم توسعه مبنی کاهش اندازه دولت، ...