۰۱ تیر ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

کارشناس کشاورزی مطرح کرد:

بهبود شرایط کشاورزان نتیجه ادغام بخش بازرگانی در وزارت کشاورزی

بوربور کارشناس حوزه کشاورزی در واکنش به احتمال تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی، گفت: تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی منجر به از بین ...

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی منتشر کرد:

گزارش سیاستی بررسی جوانب تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با انتشار یک گزارش سیاستی در خصوص تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی اظهارنظر کرد. به عقیده این کانون تفکر و س ...

در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح شد:

ادلّه کارشناسی و تجربه کشورهای پیشرفته در تضاد با تفکیک بازرگانی از وارتخانه‌های تولیدی است + گزارش سیاستی

یک کانون تفکر و سیاستگذاری در نامه ای به دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه تفکیک وزارتخانه ها که قرار است طی روزهای آتی در صحن مجلس ش ...

رئیس جدید کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد:

افزایش مشکلات کشاورزان نتیجه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی

کیخا رئیس جدید کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح آثار ادغام و تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی گفت: مسلما تفکیک بخش بازرگانی از وز ...

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:

تحمیل هزینه‌های کلان به مردم نتیجه احیای مجدد وزارت بازرگانی

ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن غیرمنظقی خواندن درخواست دولت مبنی بر تفکیک وزارت بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی صمت و جهاد کشاو ...

معاون یک موسسه پژوهشی کشاورزی مطرح کرد:

وابستگی به واردات نتیجه احیای وزارت بازرگانی

معاون موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با اشاره به ثمرات ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی گفت: تفکیک بخش بازرگانی ا ...

نائب رئیس کمیسیون مشترک تفکیک وزارتخانه ها:

راه حل مشکلات کنونی کشور تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها نیست

عبدالهی نائب رئیس کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت با اشاره به تناقض لایحه تفکیک وزارتخانه ها با قانون برنامه ششم توسعه مبنی کاهش اندازه دولت، ...

مدیر خبرگان کشاورزی استان قزوین:

تفکیک بازرگانی از وزارت کشاورزی به کشاورزان کمکی نمی‌کند

شاهین فر مدیر خبرگان کشاورزی استان قزوین ضمن انتقاد از عملکرد دولت و مجلس در خصوص تفکیک احتمالی بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی، گفت: دولت و مجلس ب ...

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:

مغایرت تجارب کشورهای پیشرفته با طرح تفکیک وزارت بازرگانی

مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از پافشاری دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه های تولیدی از بازرگانی، گفت: اکثر کشورهای توسعه ی ...

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز:

تشکیل وزارت بازرگانی مانع تنفس تولیدکنندگان داخلی در برابر واردات

هاشمی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ضمن انتقاد از عملکرد دولت و برخی نمایندگان مجلس در حمایت از تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: با تشکیل این وزارتخانه دوباره ...