۳۱ فروردین ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۶۴۰۳۰ ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۷دسته : خبر, راه و ساختمان
۰

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک که جهت حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه دار شدن اقشار متوسط و مستضعف تدوین شده است، با امضایِ ۱۱۷ نماینده مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول شد.

به گزارش مقاومتی نیوز احمد امیرآبادی عضو هیئت رییسه مجلس در نشست علنی چهارشنبه ۷ شهریور مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصول شده را قرائت کرد که طرح الحاق ماده مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن به قانون مالیات‌های مستقیم یکی از آن موارد بود.

متن طرح مذکور که با نام مالیات بر عایدی املاک نیز شناخته می‌شود، به شرح زیر است:

با توجه به اصل ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و بند ۵ سیاست های کلی نظام در بخش مسکن، جهت حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه دار شدن اقشار متوسط و مستضعف، ضرورت دارد قانون مقابله با سوداگری و نوسانات بازار مسکن با محوریت وضع پایه «مالیات بر عایدی املاک» و معافیت مالیات نقل و انتقال و مالیات بر سازندگان تصویب گردد.

متن زیر به عنوان ماده ۶۰ به قانون مالیات های مستقیم الحاق خواهد شد.

ماده ۶۰ – از ۱ ماه پس از تصویب این ماده، هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری های مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این ماده خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عایدی سرمایه» خواهد شد.

مالیات موضوع این ماده در کلیه مناطق کشور اعم از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برای انواع نقل و انتقال اعم از صلح، معاوضه، حق واگذاری محل و انتقال سهم بین مالکین مشاع، جاری است و انتقال قطعی ملک یا حق واگذاری محل، منوط به پرداخت مالیات های موضوع این ماده است.

تبصره ۱- عایدی سرمایه املاک عبارتست از مابه التفاوت قیمت خرید (انتقال دادن یا واگذاری) و قیمت فروش (به انتقال گرفتن) .

تبصره ۲- نرخ این مالیات در سال اول اجرا ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد عایدی ملک خواهد بود.

تبصره ۳- موارد زیر از پرداخت این مالیات معاف می باشند:

  • اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند
  • نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یکبار در هر ۲ سال
  • اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، در صورتی که ۵ سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد.
  • نقل و انتقال به منظور وقف ملک
  • زمانی که قیمت فروش (انتقال دادن) کمتر از قیمت خرید (به انتقال گرفتن) باشد.

تبصره ۴- نقل و انتقال املاک مشمول مالیات این ماده از مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ معاف می باشد. اولین انتقال ساختمان های نوساز که پس از اجرای این ماده، پروانه ساخت دریافت کنند، در صورتی که ۵ سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد، از مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۷۷ نیز معاف می باشد.

تبصره ۵- از یک ماه پس از تصویب این قانون، سردفتران اسناد رسمی و دفاتر مشاوره معاملات املاک موظفند در هنگام تنظیم سند انتقال ملک یا حق واگذاری محل یا سند تعهد به انتقال یا حق واگذاری محل (قولنامه)، قیمت مورد معامله را بر اساس توافق طرفین معامله، با دقت و صراحت ثبت نموده و به امضای طرفین برسانند.

همچنین در نقل و انتقال املاک مسکونی، فروشنده باید پیش از معامله تعیین کند که ملک مورد معامله، ملک مسکونی اصلی وی می باشد یا خیر.

تبصره ۶- مبنای تعیین قیمت فروش تمامی املاک و خرید املاکی که بعد از اجرای این ماده خریداری شده اند، قیمت ثبت شده در سند انتقال یا سند تعهد به انتقال (قولنامه) می باشد. قیمت مذکور، در کلیه مراجع قضایی و اداری و در تعیین حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، مبنا قرار خواهد گرفت.

تبصره ۷- اعطای وکالت برای نقل و انتقال املاک یا حق واگذاری محل از نظر اجرای مفاد این ماده و تبصره های آن در حکم نقل و انتقال بوده و مشمول مالیات موضوع این ماده است. دفاتر اسناد رسمی موظفند قیمت روز ملک یا حق واگذاری محل را که توسط طرفین تعیین می شود، در سند وکالتنامه درج نموده، به امضای طرفین برسانند. در هر حال، صدور وکالتنامه ای که در آن حق انتقال موضوع وکالتنامه به خود یا دیگری به وکیل داده شده باشد، منوط به پرداخت مالیات موضوع این ماده است. در صورتی که وکیل، ملک یا حق واگذاری محل را به خود انتقال دهد، از پرداخت مجدد مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. صدور وکالتنامه برای انجام مقدمات انتقال و مراجعه به دوایر دولتی در صورتی که وکیل به استناد آن حق انتقال موضوع وکالتنامه به خود یا دیگری را نداشته باشد، از شمول حکم این تبصره مستثنی است.

تبصره ۸- در موارد زیر انتقال املاک، مشمول مقررات موضوع این ماده نمی‌باشد:

  • نقل و انتقال املاک بانک ها و شرکت های تابعه، مشمول مالیات بر عایدی مطابق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، است.
  • مواردی که ملک به صورت بلاعوض منتقل شده باشد، بر اساس فصل ششم باب سوم قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی است. در این صورت، مبنای قیمت خرید هنگام فروش توسط هدیه گیرنده، معادل همان قیمت خرید هدیه دهنده است. در مواردی که منتقل الیه فرزند متاهل هبه کننده باشد، منتقل الیه فقط برای یک بار و یک واحد مسکونی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود.
  • انتقالات قهری املاک و نیز اولین انتقال توسط وراث بعد از انتقال قهری
  • انتقال املاک مشمول مقررات ماده (۶۵) قانون مالیات های مستقیم
  • املاکی که در اجرای ماده(۳۴) قانون ثبت به دولت تملیک می‌شود.

تبصره ۹- کلیه درآمد‌های مالیاتی موضوع این ماده، به منظور تأمین مسکن مهر جوانان و محرومان و پوشش بخشی از نرخ سود تسهیلات خرید خانه اولی‌ها و تسهیلات ودیعه مسکن اجتماعی در اختیار بانک مسکن قرار گیرد. دولت مکلف است اقدام قانونی لازم را در خصوص نحوه تخصیص این درآمد به مصارف مذکور به عمل آورد.

تبصره ۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس ارائه کند.

لازم به ذکر است طرح مالیات بر عایدی املاک به امضای ۱۱۷ نماینده مجلس رسیده و با تأیید آن ها تقدیم هیئت رییسه گشته بود که در ذیل اسامی آنها ذکر شده است:

شمارهنام و نام خانوادگیکد
۱زهرا سعیدی مبارکه۱۰۱۴۵
۲حیدرعلی عابدی۱۰۱۷۰
۳قاسم احمدی لاشکی۱۰۰۱۰
۴قرجه طیار۱۰۱۶۸
۵علی محمد مرادی۱۰۲۴۰
۶سیده فاطمه ذوالقدر۱۰۱۱۶
۷پروانه مافی۱۰۲۲۹
۸سید فرید موسوی۱۰۲۵۴
۹نظر افضلی۱۰۰۲۰
۱۰صدیف بدری۱۰۰۴۳
۱۱فریدون احمدی۱۰۰۰۹
۱۲مسعود رضائی۱۰۱۲۵
۱۳محمدحسین حسین‌زاده بحرینی۱۰۰۸۷
۱۴ناهید تاج الدین۱۰۰۶۵
۱۵محمود بهمنی۱۰۰۵۱
۱۶معصومه آقاپور علی‌شاهی۱۰۰۰۳
۱۷شادمهر کاظم زاده۱۰۲۰۰
۱۸سهیلا جلودارزاده۱۰۰۷۴
۱۹جلیل مختار۱۰۲۳۸
۲۰عبدالکریم حسین زاده۱۰۰۸۶
۲۱نصراله پژمان فر۱۰۰۵۹
۲۲فردین فرمند۱۰۱۸۵
۲۳فاطمه سعیدی۱۰۱۴۴
۲۴روح‌اله حضرت‌پور طلاتپه۱۰۰۹۲
۲۵محمد فیضی زنگیر۱۰۱۹۰
۲۶هاجر چنارانی۱۰۰۷۷
۲۷خدیجه ربیعی فرادنبه۱۰۱۱۹
۲۸سید تقی کبیری۱۰۲۰۵
۲۹نبی هزارجریبی۱۰۲۸۳
۳۰احمد محمدی انارکی۱۰۰۳۲
۳۱مرتضی صفاری نطنزی۱۰۱۶۴
۳۲حسین رضا زاده۱۰۱۲۶
۳۳فریده اولادقباد۱۰۰۳۴
۳۴محمدرضا صباغیان بافقی۱۰۱۶۳
۳۵علی اکبری(شیراز)۱۰۰۲۲
۳۶حسن کامران۱۰۲۹۳
۳۷محمد اسماعیل سعیدی۱۰۲۸۹
۳۸یعقوب شیویاری۱۰۱۶۱
۳۹سکینه الماسی۱۰۰۴۴
۴۰احمد صفری۱۰۱۶۵
۴۱حمید گرمابی۱۰۲۲۲
۴۲ابوالفضل ابوترابی۱۰۰۰۸
۴۳شکور پورحسین شقلان۱۰۰۶۲
۴۴ولی‌الله نانواکناری۱۰۲۶۴
۴۵علی گلمرادی۱۰۲۲۳
۴۶علی رضا ابراهیمی۱۰۰۰۶
۴۷عبدالله حاتمیان۱۰۰۷۸
۴۸جواد کریمی قدوسی۱۰۲۱۱
۴۹شمس اله شریعت نژاد۱۰۱۵۳
۵۰حسین مقصودی۱۰۲۴۸
۵۱سید محمدباقر عبادی۱۰۱۷۲
۵۲محمد عزیزی۱۰۱۷۷
۵۳حسن لطفی۱۰۲۲۷
۵۴کوروش کرم‌پور حقیقی۱۰۲۰۷
۵۵غلامرضا تاج گردون۱۰۰۶۶
۵۶عین اله شریف پور۱۰۱۵۴
۵۷رضا کریمی۱۰۲۰۹
۵۸حسینعلی شهریاری۱۰۱۵۷
۵۹جلیل رحیمی جهان آبادی۱۰۱۲۲
۶۰سید جواد ساداتی نژاد۱۰۱۳۵
۶۱اصغر سلیمی۱۰۱۴۸
۶۲محمدرضا ملکشاهی راد۱۰۲۵۰
۶۳غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی۱۰۰۷۲
۶۴روح اله بابایی صالح۱۰۰۳۷
۶۵علی بختیار گلپایگانی۱۰۰۴۱
۶۶علی وقف چی۱۰۲۷۷
۶۷سیده فاطمه حسینی۱۰۰۸۹
۶۸عباس پاپی زاده پالنگان۱۰۰۵۶
۶۹ابوالفضل سروش۱۰۱۴۲
۷۰حسین نیاز آذری۱۰۲۷۳
۷۱مهرداد لاهوتی۱۰۰۳۶
۷۲هدایت اله خادمی۱۰۰۹۸
۷۳محمد خالدی سردشتی۱۰۰۹۹
۷۴حسین هاشمی تختی نژاد۱۰۲۸۲
۷۵علی اسماعیلی۱۰۰۱۵
۷۶عباس گودرزی۱۰۲۲۴
۷۷سید محسن علوی۱۰۱۷۹
۷۸علی رستمیان سبزه خانی۱۰۱۲۳
۷۹سیده حمیده زر آبادی۱۰۱۳۳
۸۰سعید باستانی۱۰۰۳۹
۸۱محمد حسن نژاد۱۰۰۸۳
۸۲حسین امیری خامکانی۱۰۰۲۸
۸۳حسن بهرام نیا۱۰۰۵۰
۸۴عبداله رضیان۱۰۱۲۸
۸۵قلی اله قلی زاده۱۰۰۲۵
۸۶رضا علی زاده۱۰۱۸۲
۸۷علی ابراهیمی۱۰۰۰۵
۸۸   حمیدرضا فولادگر۱۰۱۸۹
۸۹احمد سالک کاشانی۱۰۱۳۹
۹۰علیرضا سلیمی۱۰۱۴۹
۹۱علی اسدی کرم۱۰۰۱۴
۹۲شهروز برزگر کلشانی۱۰۰۴۴
۹۳محمدمهدی زاهدی۱۰۱۳۲
۹۴محمد بیرانوندی۱۰۰۵۲
۹۵عبدالرضا عزیزی۱۰۱۷۶
۹۶سیدحسن حسینی شاهرودی۱۰۰۸۸
۹۷احمد مازنی۱۰۲۲۸
۹۸سهراب گیلانی۱۰۲۲۶
۹۹محمدرضا نجفی۱۰۲۶۳
۱۰۰عباسعلی پوربافرانی۱۰۰۶۱
۱۰۱زهرا ساعی۱۰۱۳۸
۱۰۲عبدالحمید خدری۱۰۱۰۵
۱۰۳جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی۱۰۲۱۶
۱۰۴سیدجواد حسینی کیا۱۰۰۹۱
۱۰۵مهدی شیخ۱۰۱۵۹
۱۰۶محمدقسیم عثمانی۱۰۱۷۵
۱۰۷نورمحمد تربتی نژاد۱۰۰۶۸
۱۰۸رمضانعلی سبحانی فر۱۰۱۴۱
۱۰۹محمدجواد کولیوند۱۰۲۱۸
۱۱۰شهاب نادری۱۰۲۶۰
۱۱۱محمد وحدتی هلان۱۰۲۷۶
۱۱۲رحیم زارع۱۰۱۳۰
۱۱۳رسول خضری۱۰۱۰۷
۱۱۴یحیی کمالی پور۱۰۲۱۴
۱۱۵حمداله کریمی۱۰۲۰۸
۱۱۶سیدحمایت میرزاده۱۰۲۵۹
۱۱۷احمد امیرآبادی فراهانی۱۰۰۲۶


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.