سهم ۳۷ درصدی کولر گازی در سبد مصرف برق مشترکین پرمصرف

بیشترین سهم مصرف برق در تابستان در بین لوازم برقی خانگی را کولرهای گازی به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که استفاده از کولرگازی در مناطق عادی (مانند شهر تهران، اصفهان و …) ضرورتی نداشته و کولر آبی نیز در این مناطق پاسخگو است. به علت اختلاف توان مصرفی کولرهای گازی و آبی، استفاده از این وسیله سرمایشی باعث تحمیل هزینه اضافی بر کشور جهت ساخت نیروگاه و تامین برق این مشترکین در زمان اوج بار می­‌شود؛ لذا مشترکانی که خواهان استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی هستند باید هزینه‌­های مرتبط با تولید برق در زمان اوج بار را نیز بپردازند.