امضاء تفاهمنامه پیام‌رسان و پیمان پولی دوجانبه میان ایران و روسیه

در ششمین اجلاس گروه بانکی و مالی ایران و روسیه، معاون بین الملل بانک مرکزی ایران و قائم مقام بانک مرکزی روسیه تفاهمنامه انعقاد پیمان پولی مشترک و راه اندازی پیام رسان پولی و مالی بین دو کشور را امضاء کردند.