حمایت از محصولات خارجی با تخصیص «یارانه ارزی» به حبوبات

با انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی مشخص شد بسیاری از شرکت های بازرگانی با این منابع، اقدام به واردات حبوبات کرده اند. بررسی وضعیت تولید حبوبات در کشور نشان می دهد که نیازی به واردات این محصول در کشور نیست و اختصاص ارز دولتی به آن، به نوعی تخصیص یارانه به کالاهای خارجی است.