تصویب فوریت طرح پیمان پولی و پیام رسان موازی سوئیفت در مجلس

نمایندگان مجلس در جلسه امروز خود با یک فوریت طرح راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی موازی سوئیفت و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی موافقت کردند. تصویب این طرح و اجرای آن توسط بانک مرکزی منجر به بی اثر شدن تحریم ها خواهد شد.