ضربه فنّی تحریم با فروش ریالی نفت خام در بورس

طبق اعلام معاون اول رئیس جمهور، دولت بنا دارد امکان فروش نفت خام را در بورس فراهم آورد. این تصمیم راهبردی که منجر به بی‌اثر شدن تحریم‌ها می‌شود، می تواند با ایجاد امکان خرید ریالی نفت در بورس تکمیل گردد و همزمان تقاضای دلار را نیز کاهش دهد.