۲ راهکار جهانی در حمایت از کالای ایرانی

راه اندازی فروشگاه های مجازی و حقیقی برای معرفی و فروش کالاهای ایرانی و برگزاری نمایشگاه های تولید داخلی، 2 راهکار تجربه شده بین المللی در حمایت از خرید کالای داخلی است که می تواند در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد.