استفاده از پیام رسان جایگزین سوئیفت کلید بی اثر کردن تحریم‌ها/ بانک مرکزی باید نسبت به آثار تحریم پاسخگو باشد

یک کانون تفکر و سیاستگذاری در نامه ای به رئیس بانک مرکزی ضمن پیشنهاد 2 راهکار جهت بی اثر کردن تحریم ها، بر استفاده از پیام رسان جایگزین سوئیفت در مبادلات مالی کشور تاکید کرد. در این نامه بیان شده است که در صورت عدم اقدام به موقع بانک مرکزی، این نهاد باید نسبت به آسیب هایی که ممکن است در این صورت گریبانگیر اقتصاد ایران شود، پاسخگو باشد.