ابلاغ ۲۷ پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی به ۱۲ دستگاه در سال ۹۷

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پروژه های اولویت دار دستگاه ها در سال 97 را ابلاغ نمود. طبق این ابلاغیه 12 دستگاه در مجموع مسئول اجرای 27 پروژه اولویت دار شده اند.