زمان اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی فرا رسیده است

یک نهاد تحلیلی و سیاستگذاری در نامه ای به دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به صحبت های اخیر ایشان در خصوص عدم لزوم اجرای قانون مصوب مجلس جهت دریافت مالیات از خانه های خالی واکنش نشان داد. طبق این نامه، بر اساس تجربیات جهانی و مطالعات کارشناسی، هم اکنون زمان اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است؛ این مالیات یک مالیات تنظیم گر است که منجر به کنترل سوداگری و کاهش نرخ اجاره بها و قیمت در بازار مسکن می شود.