رد کلیات لایحه تفکیک وزارتخانه ها در کمیسیون مشترک مجلس

کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که قرار بود طی آن، بخش بازرگانی از وزارتخانه های صنعت و کشاورزی تفکیک شود، در کمیسیون مشترک مجلس که به همین منظور تشکیل شده بود، رد شد. تفکیک وزارت مسکن از وزارت راه و تفکیک وزارت ورزش از امور جوانان از دیگر بخش های این لایحه بوده است.