مغایرت لایحه تفکیک وزارتخانه ها با قانون برنامه ششم توسعه

محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون مشترک لایحه تفکیک وزارتخانه ها، در مورد این لایحه گفت: تفکیک وزارتخانه ها با قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر لزوم کوچک سازی دولت مغایرت دارد.