واکاوی وضعیت تجارت کشور در سال ۱۳۹۶

میزان صادرات در مقايسه با سال گذشته، از نظر وزنی 1.9 درصد و از نظر قیمت دلاری 6.6 درصد رشد داشته است؛ در مقابل ميزان واردات كشور در اين مدت، با افزایشی 16 درصدی در وزن و افزايشی 24.3 درصدی در قیمت دلاری در مقايسه با سال گذشته همراه بوده و به 38.7 میلیون تن و 54.3 ميلیارد دلار رسيده است. به این ترتیب میزان تراز تجاری کشور در سال گذشته به منفی 7 میلیارد و 370 میلیون دلار رسید؛ این درحالیست که این عدد در سال 1395 مثبت 350 میلیون دلار بود.