۳ اقدام دولت هند در حمایت از صادرات محصولات کشاورزی

دولت هند به منظور حمایت از صادرات محصولات کشاورزی و رساندن آن به 100 میلیارد دلار، اقدامات حمایتی متعددی را در دستور کار قرار داده است. جلوگیری از سرکوب قیمت ها در بازار داخلی، اصلاح روش پرداخت یارانه ها و راه اندازی مراکز عرضه محصولات کشاورزی سه اقدام مهم دولت هند در حمایت از صادرات محصولات کشاورزی هستند.