اجرای عملیات آبخیزداری از سدسازی اثربخش تر است

آبخیزداری ارزان‌ترین و سازگارترین شیوه استحصال آب متناسب با اقلیم ایران است که هم‌زمان موجب بیابان‌زدایی و تولید ارزش افزوده ناشی از پوشش بیولوژیک می‌شود. عملیات آبخیزداری علاوه بر کم هزینه بر بودن نسبت به سدسازی، از تبخیر فزاینده آب در کشور جلوگیری کرده و آب جدیدی را نیز وارد چرخه طبیعت کشور می کند.