حسین پور با اعلام این مطلب گفت: سایت طرح‌های آبخیزداری بواسطه برخورداری از چشم اندازهای طبیعی و ظرفیت های آبی از جمله مکان های مناسب سرمایه گذاری گردشگری طبیعت، توسعه تفرجگاه و ایجاد اقامتگاه های بوم گردی در مناطق مختلف استان می باشد.

معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان هرمزگان اضافه کرد: طرح‌های آبخیزداری از جمله فعالیت های چند منظوره به شمار می روند که علاوه بر اهداف حفاظت و تقویت منابع آب و خاک، بستر مناسبی جهت فعالیت های گردشگری، آبزی پروری، زنبورداری و نظایر آن ایجاد می نماید.

وی افزود: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در سال ۱۳۹۷ در نظر دارد در چارچوب قوانین و مقررات، بهره برداری اقتصادی از طرح های آبخیزداری را به مردم و بخش خصوصی واجدِ صلاحیت واگذار نماید.[۱]

در حال حاضر میزان اعتبارات تخصیص یافته به اجرای طرح‌های آبخیزداری در کشور بسیار پایین است، به همین منظور انتظار می رود با واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی علاوه بر جلوگیری از فرسایش خاک به مدیریت صحیح منابع آبی کشور کمک شود.

گفتنی است به کلیه اقدامات اجرایی (مکانیکی و بیولوژیک) و مدیریتی که به منظور ذخیره‌سازی زیرزمینی آب باران در مبدأ بارش و جلوگیری هرچه بیشتر از روان شدن و تبخیر آب صورت می گیرد، آبخیزداری می گویند.

در واقع آبخیزداری ارزان‌ترین و سازگارترین شیوه استحصال آب متناسب با اقلیم ایران است که هم‌زمان موجب بیابان‌زدایی و تولید ارزش افزوده ناشی از پوشش بیولوژیک می‌شود.

پینوشت:

[۱] خبرگزاری برنا کد خبر: ۶۹۴۶۷۰