خودروسازان میزان «داخلی سازی» محصولات خود را مشخص می‌کنند

شفاف و دقیق نبودن روش اندازه گیری میزان ساخت داخل خودروها، سبب شده تا واردکنندگان قطعات و دلالان بتوانند به راحتی پله های تعرفه واردات قطعات خودرو را دور بزنند. این پلکان ها طوری طراحی شده است که هرچه میزان ساخت داخل یک خودرو بیشتر باشد، تعرفه واردات آن کمتر است.