وزارت نفت شاگرد پنجم اقتصاد مقاومتی با نمره ۱۹.۷ از ۱۰۰

وزارت نفت با نمره 19.7 از 100 به عنوان شاگرد پنجم اقتصاد مقاومتی در میان 10 دستگاه منتخب تعیین شده است. این بدان معناست که در میان پروژه های مصوب ستاد برای این وزارتخانه، به میزان 19.7 درصد به اقدامات جهشی و اولویت دار توجه شده است.