چرا یکسان سازی نرخ ارز در ایران نتیجه بخش نبوده است؟

اقتصاد ایران در برهه هایی شاهد یکسان سازی نرخ ارز بوده است. اما به دلیل نبود بسترهای لازم از قبیل بازار منسجم و شفاف جهت تعیین قیمت ارز و همچنین مشکلاتی از قبیل شوک ناشی از تحریم ها و فشار تقاضای ناشی از نقدینگی بالای اقتصاد ایران، ارز تک نرخی ادامه نیافته است.