دو سوم پروژه های وزارت اقتصاد متناسب با اقتصاد مقاومتی نیست

وزارت اقتصاد با نقش آفرینی در اصلاح نظام مالیاتی، گمرک، بورس، سرمایه گذاری خارجی، مناطق آزاد و … جایگاه مهم و اثرگذاری در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. این درحالیست که دو سوم پروژه های تعریف شده برای این وزارتخانه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی معادل 68 درصد، عمدتا جزو «اقدامات جاری و معمولی» این دستگاه محسوب می شود. بنابراین ضروریست در تعریف پروژه های مرتبط با الگوی اقتصاد مقاومتی برای این وزارتخانه بازنگری شود و 10 اقدام «جهشی و اولویت دار» پیشنهادی در دستور کار آن قرار بگیرد.