۲۸ اسفند ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۴۸۷۷۸ ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۷دسته : دیگر رسانه‌ها
۰

عضو سابق کمیسیون عمران گفت: توســعه مســکن روســتایی، از یــک ســو اشــتغال روســتاییان را در پــی دارد و از ســویی دیگــر موجبــات تثبیــت حضــور روستاییان در روســتاها را فراهــم می نمایــد.

به گزارش مقاومتی نیوز عباس فلاحی باباجان نماینده سابق مجلس در گفتگو با خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: توسعه مسکن روستایی نقش موثری در کاهش مهاجرت روستاییان دارد.

وی با بیان اینکه بســیاری از کارشناســان، مســکن را بــه عنــوان یکــی از حوزه هــای اولویــت دار توســعه روســتایی بــر می شــمرند افزود: توســعه مســکن روســتایی، از یــک ســو اشــتغال روســتاییان را در پــی دارد و از ســویی دیگــر  موجبــات تثبیــت حضــور روستاییان را در روســتاها  فراهــم می نمایــد.

عضو سابق کمیسیون عمران خاطرنشان کرد: توسعه مسکن روستایی می تواند منجر به اشــتغال زایی برای جوانان شود از اینرو ســرمایه گذاری در مســکن روســتایی، گزینــه ای مطلــوب جهــت اشــتغال آفرینــی در روســتاخواهد بــود و می تواند در توسعه اقتصادی روستاها نقش موثری داشته باشد.جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.