نیمی از پروژه های مصوب اقتصاد مقاومتی برای وزارت کار، در قوانین قبلی کشور سابقه داشته است

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله دستگاه هایی است که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارای ماموریت مشخص است؛ با این وجود، بیش از نیمی از پروژه های مصوب برای این دستگاه، در گذشته در قوانین و برنامه های کشور سابقه داشته است. همچنین ارزیابی ها نشان می دهد نمره این دستگاه در اقتصاد مقاومتی 27.7 از 100 است.