۰۲ فروردین ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۴۸۳۸۴ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۱دسته : اسقاط خودروهای فرسوده, تولید و اشتغال, گزارش خارجی کارشناس: امیرحسین عسکریان
۰

در کشور دانمارک مالیات بر خودرو تابع قیمت، وزن و همچنین نوع و میزان مصرف سوخت خودرو است. به این ترتیب دولت تلاش کرده است هنگام خريد خودرو، مردم را به سوي خودروهايی سوق دهد که آلایندگی و مصرف سوخت کمتری دارند.

به گزارش مقاومتی نیوز مالیات بر خودرو در بسیاری از کشورهای اروپایی به دو دسته مالیات بر مالکیت خودرو و مالیات سالانه بر خودرو تقسیم بندی می شود. در ادامه سلسله گزارشات قبلی که به بیان مالیات بر خودرو در کشور اتریش و آلمان پرداخته شد؛ در این گزارش به بیان قوانین مالیات بر خودرو در کشور دانمارک پرداخته می شود.

مالیات ثبت بیشتر خودروهای گران قیمت در دانمارک

کشور دانمارک از سال ها پیش مالیات های سنگین بر خودروها وضع نموده است و هدف خود را کاهش آلاينده های مرتبط با استفاده از وسایل نقلیه قرار داده است.

مالیات ثبت خودرو، به دست دولت مرکزی در سال ۱۹۷۱وضع گرديده است. همچنین مالیات بر قیمت فروش خودروی جديد وضع می شود و برای خودروهای دست دوم نیز قیمت با مقايسه ی بهای خودرو با خودروهای ثبت شده ی موجود محاسبه می گردد.

نرخ مالیات برای خودروهای جدید تا حداکثر قیمت ۷۶۴۰۰ کرون دانمارک، ۱۰۵درصد قیمت و برای خودروهای گران تر، تا حداکثر مبلغ ۷۶۴۰۰ کرون بر مبنای ۱۰۵درصد بقیه ی قیمت خودرو با نرخ ۱۸۰درصد مشمول مالیات می گردد. در ضمن، تجهیزات ايمنی مانند کیسه  هوا و ترمز ABS از قیمت خودرو کم می کند و مالیات بر ارزش اين تجهیزات بر خودرو تعلق نمی گیرد.

اين سیاست باعث شده که مالیات ثبت بر خودروهای گران قیمت بسیار بالا باشد و به همین علت کاهش تعداد خودروهای خانوارها را در این کشور به دنبال داشته است. به اين ترتیب که به ازای هر ۱۰۰۰نفر در کشور آلمان، ۴۹۵ نفر در سوئد و ۴۱۱ نفر در کشور دانمارک، ۳۵۰ خودرو وجود دارد.

افزایش خودروهای سبک و بنزین سوز در دانمارک نتیجه اعمال سیاست های مالیاتی 

در واقع میزان استفاده و مسافت پیموده شده با هر خودرو در دانمارک بیش از ديگر کشورها است. مالیات سالانه ی خودرو نیز بر دو نوع برای مالکین خودروها وضع می شود.

مالیات بر وزن خودرو از سال ۱۹۶۲ در این کشور وضع شده است. بر اين اساس که با افزايش وزن خودرو میزان مالیات نیز افزوده می شود؛ چنانچه سوخت خودرو نیز گازوئیل باشد، میزان مالیاتی نیز بر اين اساس بايد پرداخت گردد. برای نمونه، اگر خودرو بنزين سوز بین ۸۰۰ تا ۱۱۰۰کیلوگرم وزن داشته باشد، ۱۴۲۰کرون دانمارک در سال و چنانچه خودرو در همین وزن گازوئیل سوز باشد، ۲۲۱۰ کرون باید مالیات پرداخت نمايد. همچنین مالیات خودروی بنزين سوز با وزن ۱۵۰۰تا ۲۰۰۰ کیلوگرم به ۳۳۹۰ کرون افزايش می يابد. اين سیاست موجب شده که مردم بیشتر به خودروهای بنزينی و سبک روی آورند.

مبنای دريافت مالیات بر ديگر وسايل نقلیه ی باری و مسافری و جز آن نیز بر مبنای جدول هايی بر حسب وزن وسیله ی نقلیه تعیین می شود.

اعمال مالیات سبز بر مبنای مصرف سوخت در دانمارک

مالیات سالانه ی ديگر، «مالیات سبز» بر خودروهاست که از سال ۱۹۹۷ وضع شده است. اين مالیات بر مبنای مصرف سوخت تعیین می گردد و برای خودروهایی است که مالیات وزن (اشاره شده در بالا) را نمی پردازند. اين مالیات بر خودروهای جديد وضع می شود و دو بار در سال دريافت می گردد.

بر اساس اين مالیات در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ برای خودروهای بنزينی که به ازای هر لیتر ۲۰کیلومتر پیمایش دارند؛ ۲۶۰کرون برای هر نیمسال و برای خودروهايی که به ازاِی هر لیتر بین ۱۸/۲تا ۲۰کیلومتر پیمایش دارند؛ ۵۱۰ کرون تعیین گرديده است.

به اين ترتیب، هر چه میزان راه طی شده ی خودرو به ازای يک لیتر بنزين کاهش يابد (مصرف بنزين بالاتری دارند) میزان مالیات افزايش يافته و برای خودرويی که کمتر از ۴/۵کیلومتر برای هر لیتر پیمایش دارد، اين مالیات به ۹۲۳۰کرون می رسد.

برای خودروهای گازوئیلی نیز هرچه فناوری خودرو برتر و مصرف آن کمتر باشد میزان مالیات سالانه پرداختی کمتر خواهد بود.

به اين ترتیب، دولت تلاش دارد تا از اين راه خواستاران خودرو را هنگام خريد به سوي خودروهايی سوق دهد که در نتیجه  کارکردشان مسائل زيست محیطی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

منبع: یوروپا، بلومبرگ و دنیش اکولوژیجهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.