بسته رونق تولید و اشتغال با ۲۰۲ تکلیف برای ۲۴ دستگاه اجرایی نشد

در اواخر فروردین ماه سال جاری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 202 تکلیف برای رونق تولید و اشتغال به 24 دستگاه ابلاغ نمود. این تکالیف در قالب 5 بسته طراحی شده و موارد قابل توجهی را شامل می شود؛ با این وجود بررسی ها نشان می دهد که در سال جاری، این تکالیف چندان مورد توجه قرار نگرفته و دستگاه ها تاکنون گزارشی در خصوص اقدامات خود در این زمینه ارائه نکرده اند.