۷ پیشنهاد جهت اصلاح بسته‌های حمایت از صادرات غیرنفتی

در این گزارش دو بسته ابلاغ شده توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دستگاه ها برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال های 1395 و 1396 مورد بررسی قرار گرفته و ضمن آن، 3 نقطه قوت، 5 نقطه ضعف و 7 پیشنهاد جهت اصلاح بسته های مذکور ارائه گردیده است.