افزایش نرخ سود، روش خسارت‌بار بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز

راه اندازی بورس ارز و وضع مالیات بر سوداگران ارزی، معایب افزایش نرخ سود بانکی را به همراه ندارد و می تواند برای همیشه مشکل نوسانات گسترده بازار ارز کشور را مرتفع نماید. از این رو لازم است بانک مرکزی روش های شبهه دار و پر خسارت را کنار بگذارد و با استفاده از روش های علمی و منطقی برای حل مشکلات کشور اقدام نماید.