توافق تجاری دوجانبه میان ایران و ترکیه ۳.۵ میلیارد دلار ظرفیت دارد

با در نظر گرفتن کل واردات ترکیه از ۱۴۰ محصول مشمول تعرفه شده ایرانی یعنی ۸۳۸ میلیون دلار و همچنین رقم واردات ایران از ۱۲۵ قلم کالای مشمول تعرفه شده ترکی یعنی ۲.۷۷۸ میلیارد دلار، می توان گفت حتی درصورتی که ترکیه و ایران بتوانند به طور کامل از این توافقنامه تجارت دوجانبه بهره ببرند، شاهد رشد قابل توجهی در تجارت دو کشور نخواهیم بود. بر این اساس، ظرفیت تجاری کل این قرارداد حدود 3.5 میلیارد دلار است که حدود 2.8 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات کالاهای ترکیه ای به ایران است.