افزایش ۲۴ درصدی مشارکت بخش خصوصی در پروژه های زیرساختی کشورها

بر اساس گزارش بانک جهانی در نیمه اول سال 2017 میلادی، کشورهای مختلف در سراسر جهان به طور گسترده از ظرفیت های بخش خصوصی در پیشبرد پروژه های زیرساختی و عمرانی بهره برده اند.