«پیش‌بینی پذیری اقتصاد» عامل رونق سرمایه گذاری در کشور

پیش بینی پذیری شاخص های کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم و نرخ ارز و همچنین مقررات کسب و کار مانند قوانین گمرکی و عوارض صادرات از مواردی است که در افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد نقش اساسی دارد.