حفظ دستاورد دولت در تامین امنیت غذایی نیازمند پیگیری ۲ اقدام مهم

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رئیس جمهور پیشنهاد داد برای حفظ و حراست از دستاورد مهم دولت در تامین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید گندم، اعلام هر چه سریعتر نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با نرخ تورم و پرداخت مطالبات کشاورزان به همراه جریمه تاخیر آن را شخصا پیگیری نماید.