وزیر راه و شهرسازی به وعده خود در راه اندازی سامانه املاک عمل می‌کند؟

عباس علی آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی مدتهاست که قول راه اندازی سامانه املاک کشور را داده است و انتظار می رود این سامانه که بستری مناسب برای سیاست گذاری در حوزه مسکن محسوب می شود، هرچه سریعتر راه اندازی شود.