اجرای قانون انتزاع عامل مهم پیشرفت کشاورزی در دولت یازدهم

اجرای قانون انتزاع یکی از مهمترین و اصلی ترین عوامل پیشرفت کشاورزی در دولت یازدهم بود؛ با این وجود پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارش اخیر خود در بررسی دستاوردهای وزارت کشاورزی، به تاثیر این عامل مهم اشاره نکرده است. گفتنی است یکی از اقدامات اساسی که باید در وزارت کشاورزی دولت دوازدهم نیز برای تداوم دستاوردهای مذکور انجام شود، اجرای کامل قانون انتزاع است.